Maanrakentaja täryttää maata tiukemmaksi.

411

Infrarakentaminen

Tämän lajin tehtävät perustuvat rakennusalan perustutkintoon. Perustutkinnon ammattinimikkeet ovat maarakennuskoneenkuljettaja, maarakentaja, kivirakentaja ja talonrakentaja.

Työpaikka voi olla osaamisalasta riippuen esimerkiksi rakennus- tai korjaustyömaalla rakennusalan yrityksessä, vesi- ja energiahuoltoverkon uudisrakentamistehtävissä sekä kunnossapidosta, kunnalla kunnallisteknisten sade- ja jätevesijärjestelmien asennuksissa, kaivutöiden ohjaajana, maarakennuskohteiden mittaus- ja merkintätöissä, tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Finaali

Taitaja2024 Kuopio -tapahtuman infrarakentamislajin finaali järjestetään Savon ammattiopiston Savilahden kampuksella sekä Kuopio-hallilla.

Savilahden kampus: Hehkukatu 1, 70211 Kuopio
Kuopio-halli: Opistotie 4, 70200 Kuopio

Yleiskuvaus kilpailulajista

Maarakennuskoneenkuljettaja työskentelee useimmiten kaivukoneen tai pyöräkuormaajan kuljettajana. Työkohteina voivat olla rakennustyömaan pohjatyöt, tie- ja kadunrakennuksen työt, piharakentamisen pohjatyöt, kaapelointien maarakennustyöt ja liikennealueiden hoidon työt.

Maarakennuskoneenkuljettajan ammatti edellyttää suunnittelu- ja organisointikykyä sekä huolellisuutta ja kärsivällisyyttä. Työssä tarvitaan sopeutumista erilaisiin työtilanteisiin sekä myös vaihtelevaan säähän. Koneenkuljettajan tulee pystyä itsenäiseen työskentelyyn, mutta myös ryhmätyöhön.

Kilpailutyö vaatii tavanomaisia maarakennuskoneenkuljettajan taitoja. Kilpailijan on osattava suorittaa turvallisesti rakenteiden tekeminen niihin suunniteltujen piirustusten ja työselitysten mukaisesti sekä päättää itse järkevästä työjärjestyksestä. Valmis työkokonaisuus on oltava hyvän rakennustavan mukainen.

Kilpailu on yksilökilpailu. Kilpailijalla on tarvittaessa käytettävissä järjestäjän varaama avustaja.

Osaamisvaatimukset

Kilpailutehtävät pohjautuvat rakennusalan perustutkinnon maarakennuskoneiden kuljettajana toimiminen -tutkinnon osan kiitettävän tason vaatimuksiin.

Kilpailija hallitsee maarakennuskoneenkuljettajan työtä kokonaisuutena. Hän osaa tehdä erilaisia rakenteita tai niiden osia piirustusten ja työselityksen mukaisesti. Hän osaa eri työvaiheissa tarvittavat mittaustyöt. Hän tuntee maa- ja kiviainekset ja muut maarakentamisessa tarvittavat materiaalit ja niiden ominaisuudet niin, että pystyy työskentelemään rakennustyölle asetettujen yleisten laatuvaatimusten mukaisesti.

Hän osaa työskennellä turvallisesti ottaen huomioon oman ja työympäristönsä turvallisuuden. Hän työskentelee vastuullisesti kalliin työkoneen kuljettajana.

Ammattitaidon tasoa arvioitaessa huomiota kiinnitetään työturvallisuuden noudattamiseen, maarakennuskoneen päivittäisiin tarkastuksiin, työpisteen järjestykseen/siisteyteen, työn tekemisen ja työjärjestyksen ammattimaisuuteen, rakennustyön yleisten laatuvaatimusten mukaisiin eri työvaiheiden tekemiseen ja kestävän kehityksen huomioimiseen kilpailun aikana.

Tehtäväpankki

Löydät lajin menneiden Taitaja-tapahtumien tehtävät Skills Finlandin Taitaja-tehtäväpankista.

Lajivastaavat

Lajiohjausryhmä

 • Jani Pitkänen, Ylä-Savon ammattiopisto YSAO
 • Kai Niemelä, Ylä-Savon ammattiopisto YSAO
 • Jani Vottonen, Työtehoseura
 • Jukka Huoman, Työtehoseura
 • Ahti Kaskela, Turun ammatti-instituutti
 • Matti Krusell, Turun ammatti-instituutti
 • Jere Hänninen, GRK
 • Antti Knuutila, Infra ry
 • Arto Pekkala, Opetushallitus
 • Riku Suojala, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Eija Kinnunen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Ari Granroth, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Juha Haanpää, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit