Kiinteistönhoitaja kokoaa kottikärryä.

P2

Kiinteistönhoito

Tämän lajin tehtävät perustuvat puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon tyydyttävän (T1) tason ammattitaitovaatimuksiin. Perustutkinnon ammattinimikkeet ovat kiinteistönhoitaja, toimitilahuoltaja ja kodinhuoltaja.

Työkohteina voivat olla esimerkiksi koulut, liiketilat, asuinkiinteistöt, sosiaali- tai terveydenhuollon laitokset, teollisuuslaitokset, hotellit sekä muut asiakaskohteet.

Finaali

Taitaja2024 Kuopio -tapahtuman kiinteistönhoitolajin finaali järjestetään Kuopio-hallilla.

Kuopio-halli: Opistotie 4, 70200 Kuopio

Yleiskuvaus kilpailulajista

Kiinteistöpalveluala on monipuolinen ammattiala, mistä löytyy vaihtelevia työtehtäviä. Kiinteistönhoitajat toimivat kiinteistöjen hoito-, huolto- ja korjaustehtävissä. Kiinteistönhoitajan työnkuvaan kuuluu piha-alueiden hoitoa, pieniä huolto- ja korjaustöitä sekä kiinteistöön kuuluvan tekniikan tarkkailua. Kiinteistönhoitajien työpaikat löytyvät mm. kiinteistöhuoltoyritysten, kuntien ja teollisuusyritysten palveluksessa.

Kiinteistönhoitajalla on monipuoliset ammatilliset perustaidot kiinteistönhuollosta. Lisäksi kiinteistönhoitajalla voi olla erikoisosaamista muun muassa ilmanvaihtokoneiden huollosta, rakennusteknisistä korjaustöistä ja LVI-järjestelmien huollosta. Kiinteistönhoitajalta edellytetään työssään asiakaspalvelutaitoja, huolellisuutta ja vastuullisuutta.

Tehtävä on yksilötehtävä. Kilpailutehtäviä voidaan hyödyntää ammattiosaamisen näytöissä. Opiskelija / kilpailija voi saamansa todistuksen pohjalta anoa omassa oppilaitoksessaan osaamisen tunnustamista.

TaitajaPLUS-kilpailu on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville opiskelijoille.

Kilpailu on ikärajaton.

Osaamis­vaatimukset

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon, kiinteistönhoidon osaamisalan tyydyttävän tason ammattitaitovaatimuksiin. Lajissa painottuvat kiinteistöjen hoito-, huolto- ja korjaus- sekä asiakaspalvelutehtävät. Lajin tehtävien laadinnassa tehdään tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa, ja kilpailutehtävät perustuvat työelämän vaatimuksiin. Kilpailutehtäviä voidaan hyödyntää ammattiosaamisen näytöissä.

Tehtäväpankki

Löydät lajin menneiden Taitaja-tapahtumien tehtävät Skills Finlandin Taitaja-tehtäväpankista.

Lajivastaavat

Lajiohjausryhmä

  • Esa Manninen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
  • Petri Seppänen, Ammattiopisto Live
  • Valter Ahlberg, Ammattiopisto Live
  • Tomi Vuorela, Ammattiopisto Spesia
  • Jari Järvinen, Kiipulan ammattiopisto
  • Tarja Heikkinen, Opetushallitus
  • Hannu Pahajoki, Ammattiopisto Spesia
  • Timo Räsänen, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit