P2

Kiinteistönhoito / Semifinaali

Aika

Keskiviikko 31.1.2024

Torstai 1.2.2024

Kilpailupaikat

Kiipulan ammattiopisto
Kiipulantie 507
14200 Turenki

Ammattiopisto Spesia
Vasarakatu 27
40320 Jyväskylä

Semifinaali-koordinaattori

Aikataulu

Päivän alustava aikataulu:

8.00 – 9.00       Ilmoittautuminen ja kilpailuohjeistus. Kilpailijan on todistettava henkilöllisyytensä ilmoittautumisen yhteydessä.

9.00 – 16.00  Kilpailuaika on yhteensä 120min/kilpailija, kilpailupäivän tarkempi aikataulu kerrotaan ohjeistuksen yhteydessä.

Materiaalit ja laitteet

Kilpailunjärjestäjä varaa kilpailupaikalle tehtävässä tarvittavat työvälineet sekä kilpailumateriaalin.

Käytännön ohjeita

Mitä kilpailijan on itse tuotava kilpailupaikalle

–        henkilökortin, ajokortin tms. henkilöllisyyden todistamiseksi (myös kuvallinen KELA-kortti kelpaa)

–        oman oppilaitoksen suojavaatetus, suojalasit, kuulosuojaimet, käsineet ja turvakengät

–        henkilökohtaisista apuvälineistä on ilmoitettava etukäteen.

Kilpailutehtävän yleiskuvaus ja arvioinnin kokonaisuus

Kilpailutehtävän ensimmäisessä moduulissa kilpailija suorittaa kiinteistöteknisten järjestelmien tutkinnon osaan liittyvän wc-tilan vesihanan tavanomaiset huolto- ja säätötoimet sekä mahdolliset vian korjaukset. Kilpailija valitsee oikeanlaiset työvälineet, menetelmät ja varaosat sekä suorittaa tehtävän kokonaisuutena huomioiden työturvallisuuden, ekologisuuden ja vastuullisen toiminnan periaatteet. Tehtävän arviointiperusteet ovat tutkinnon osan arviointikriteereiden mukaiset.

Kilpailutehtävän toisessa moduulissa tehtävä sisältyy piha- ja ulkoalueiden hoitamisen tutkinnon osaan ja tehtävänä on suorittaa polttomoottorikäyttöisen kombi-laitteen käyttökuntoon laitto ja huoltotyöt. Tehtävässä huomioidaan yleinen työskentely (siisteys, asiakaslähtöisyys, työn eteneminen), työturvallisuus ja kestävän kehityksen toiminnan perusteet. Tehtävän arviointiperusteet ovat tutkinnon osan arviointikriteereiden mukaiset.

Kilpailijan perehtyy annettuihin tehtäviin ja valitsee oikeat työvälineet, lisälaitteet sekä menetelmät. Hän toteuttaa tehtävän loogisena kokonaisuutena annetussa ajassa saattaen tehtävänannossa kerrotut työt valmiiksi ja työpisteen kuntoon.

Työskentelyssä kilpailijan tulee ottaa huomioon työturvallisuus, ergonominen työskentely sekä kestävä kehitys. Kilpailijan tulee myös huomioida toiminnassaan työn asiakaspalveluluonne. Ennen kilpailusuorituksen aloittamista kilpailijoille selvitetään lyhyesti tehtävän sisältö ja vaatimukset sekä keskeisimmät arvioinnin kohteet.

Kilpailijan tulee olla varautunut siihen, että tuomaristo esittää kilpailusuorituksen aikana tai sen jälkeen tehtävään liittyviä kysymyksiä. Työskentelypisteitä voi olla useampi, mutta ne tulee sijoittaa niin, että niissä työskentelevät eivät ole näköyhteydessä toisiinsa. Kilpailutehtävässä osoitetaan kiinteistönhoidon perusosaamista ja pääpaino on tehtävän oikeassa suoritustavassa ja lopputuloksessa. Kilpailijalla on mahdollisuus pyytää tarvitessaan apua. Kilpailijalle kerrotaan, miten annettu ohjaus vähentää arvioinnista saatavia pisteitä.

Mikäli kilpailija vaarantaa tehtävän aikana omaa tai muiden turvallisuutta, voidaan kilpailusuoritus tarvittaessa keskeyttää. Tehtävän suorituksen jälkeen kilpailija arvioi omaa suoritustaan, jonka jälkeen tuomarit antavat työskentelystä palautteen.

Pääasialliset arviointikriteerit:

Arvioinnin pohjana käytetään Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon kiinteistönhoidon osaamisalan tutkinnon osia. Osaamisvaatimukset perustuvat kiinteistönhoidon osaamisalan valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin.

Tarkempi arviointi perustuu CIS-pistelaskujärjestelmään. Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0-100 p.

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta:

Arviointi perustuu määrälliseen ja laadulliseen arviontiin.

Arvioinnin pohjana käytetään Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon kiinteistönhoidon osaamisalan tutkinnon osia. Osaamisvaatimukset perustuvat tutkinnon perusteiden tyydyttävän tasoon. 

Tarkempi arviointi perustuu CIS-pistelaskujärjestelmään. Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0-100 p. 

Arviointi perustuu määrälliseen ja laadulliseen arviontiin. Tehtävä sisältää kaksi moduulia. Molemmissa tehtävämoduuleissa pääasiallisia arviointikriteereitä ovat: 

 • työn aloitus  
 • työskentely ja yrittäjyys  
 • kestävä kehitys   
 • suunnitelmallinen, joustava taloudellinen työskentely ja eteneminen   
 • kierrätys ja jätteiden lajittelu   
 • työympäristön siisteys   
 • ergonomia ja työturvallisuus   
 • työskentelyasennot eri työvaiheissa 
 • työvälineiden ja osien käsittelyotteet   
 • työturvallisuus ja työvälineiden turvallinen käsittely   
 • työn laatu   
 • itsearviointi   
 • asenne omaan työhön ja sen arviointi   
 • kehittäminen. 

Tehtävän moduulit ja arviointikriteerit

Semifinaalitehtävän alustava moduulirakenne (muutokset mahdollisia):

Moduuli 1

Tehtävä

50 p

60 min

Tehtävä sisältää kaksi moduulia. Molemmissa tehtävämoduuleissa pääasiallisia arviointikriteereitä ovat:

Työn aloitus

Työskentely ja yrittäjyys

Kestävä kehitys 

Suunnitelmallinen, joustava taloudellinen työskentely ja eteneminen 

Kierrätys ja jätteiden lajittelu 

Työympäristön siisteys 

Ergonomia ja työturvallisuus 

Työskentelyasennot eri työvaiheissa

Työvälineiden ja osien käsittelyotteet 

Työturvallisuus ja työvälineiden turvallinen käsittely 

Työn laatu 

Itsearviointi 

Asenne omaan työhön ja sen arviointi 

Kehittäminen 

Arvioinnissa tukeudutaan tehtäväkohtaiseen arviointiohjeeseen, jonka mukaan arvioinnin kohteita aiemmin mainittujen lisäksi ovat:

ammattikäsitteistön hallinta ja tuntemus

työ- ja suojavaatetuksen käyttäminen 

annettuun työohjeeseen tutustuminen ja sen mukaan toimiminen.

kestävän kehityksen sekä taloudellisen työskentelyn huomiointi. 

työpisteen ja työvälineiden järjestäminen työskentelyn jälkeen 

työskenteleminen annetussa ajassa sekä työskentelyn sujuvuus 

asenne omaan työskentelyyn ja työskentelyn mahdollinen kehittäminen

Tarkempi arviointi tehdään CIS import -lomakkeelle.

Moduuli 2

Tehtävä

50 p

60 min

Tehtävä sisältää kaksi moduulia. Molemmissa tehtävämoduuleissa pääasiallisia arviointikriteereitä ovat:

Työn aloitus

Työskentely ja yrittäjyys

Kestävä kehitys 

Suunnitelmallinen, joustava taloudellinen työskentely ja eteneminen 

Kierrätys ja jätteiden lajittelu 

Työympäristön siisteys 

Ergonomia ja työturvallisuus 

Työskentelyasennot eri työvaiheissa

Työvälineiden ja osien käsittelyotteet 

Työturvallisuus ja työvälineiden turvallinen käsittely 

Työn laatu 

Itsearviointi 

Asenne omaan työhön ja sen arviointi 

Kehittäminen 

Arvioinnissa tukeudutaan tehtäväkohtaiseen arviointiohjeeseen, jonka mukaan arvioinnin kohteita aiemmin mainittujen lisäksi ovat:

ammattikäsitteistön hallinta ja tuntemus

työ- ja suojavaatetuksen käyttäminen 

annettuun työohjeeseen tutustuminen ja sen mukaan toimiminen.

kestävän kehityksen sekä taloudellisen työskentelyn huomiointi. 

työpisteen ja työvälineiden järjestäminen työskentelyn jälkeen 

työskenteleminen annetussa ajassa sekä työskentelyn sujuvuus 

asenne omaan työskentelyyn ja työskentelyn mahdollinen kehittäminen

Tarkempi arviointi tehdään CIS import -lomakkeelle.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit