Tietokoneiden ja -verkkojen asentaja työskentelee tietokoneella.

205

Tietokoneet ja -verkot

Tämän lajin tehtävät perustuvat tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkintoon. Tutkintonimikkeinä ovat tieto- ja viestintätekniikan tutkinnossa IT-tukihenkilö ja tietoverkkoasentaja

Työtehtäviä voivat olla esimerkiksi tietoliikenteen kaapeloinnit, tietoliikenne- ja tietokonelaitteiden, tietojärjestelmien asennukset, käyttöönotto- ja ylläpitotehtävät sekä huolto- ja asennustoimintaan sekä Service Deskiin liittyvät asiakaspalvelutyöt.

Finaali

Taitaja2024 Kuopio -tapahtuman tietokoneet ja -verkot -lajin finaali järjestetään Kuopio-hallilla.

Kuopio-halli: Opistotie 4, 70200 Kuopio

Yleiskuvaus kilpailulajista

Lajin kilpailutehtävät perustuvat tietoverkkoasentajan ja IT-tukihenkilön sekä ICT-asentajan tutkinnon tutkintojen perusteiden kiitettävän tason vaatimuksiin. Kilpailussa IT-alan ammattilaiset toteuttavat modulaarisen asiakastyön. Työssä testataan kilpailijoiden taidot laitteisto- ja ohjelmistoasennuksissa ja ylläpidossa, tietojärjestelmien asennuksissa ja ylläpidossa, tietoliikenneverkkojen rakentamisessa ja ylläpidossa sekä ongelmaratkaisutaidoissa. Kilpailutehtävien arviointi perustuu toiminnallisuuteen ja tehtyyn dokumentointiin. 

Kilpailijalta edellytetään hyvää suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa sekä sujuvaa asiakaspalveluosaamista oman alan tukitehtävissä. Kilpailussa käytettävät ohjelmistot ja lähdemateriaalit ovat pääsääntöisesti englanninkielisiä. Kilpailutehtävät ovat suomenkielisiä. Mikäli finaalissa on ruotsia äidinkielenään puhuvia, järjestetään heille tehtävät ruotsinkielisenä.

Kilpailu on yksilökilpailu.

Osaamisvaatimukset

Osaat

 • asentaa, koota, päivittää ja huoltaa tietokoneita
 • asentaa, konfiguroida ja ylläpitää tietokoneen käyttöjärjestelmiä
 • asentaa, konfiguroida ja ylläpitää ohjelmistoja
 • suunnitella lähiverkko vaatimusten mukaan (fyysinen suunnittelu, verkko-osoitteiden jako)
 • kaapeloida ja kytkeä lähiverkko standardien mukaisesti (valokuitu, kupari ja langaton)
 • asentaa, konfiguroida ja ylläpitää lähiverkon työasemat
 • asentaa, konfiguroida ja ylläpitää lähiverkon aktiivilaitteita
 • asentaa, konfiguroida ja ylläpitää palvelimia perus- ja erillispalveluineen
 • toimia verkon pääkäyttäjänä
 • ottaa käyttöön ja konfiguroida pilvipalveluita ja -järjestelmiä
 • ottaa käyttöön ja konfiguroida mobiililaitteita
 • laatia ja ylläpitää vaadittavaa dokumentaatiota
 • noudattaa alan yleisiä turvamääräyksiä ja noudattaa työturvallisuutta
 • huolehtia ja ylläpitää tietoturvaa
 • noudattaa sähköturvallisuusmääräyksiä
 • etsiä, koota ja hyödyntää tietoa monipuolisesti eri työtehtävissä
 • hyödyntää ongelmanratkaisutaitoja eri tilanteissa monipuolisesti
 • toimia yhteistyökykyisesti ja rakentavasti asiakaspalvelutilanteissa.

Tehtäväpankki

Löydät lajin menneiden Taitaja-tapahtumien tehtävät Skills Finlandin Taitaja-tehtäväpankista.

Lajiohjausryhmä

 • Marko Miettinen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
 • Matti Hallikainen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
 • Erkki Oja, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Timo Räsänen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Marianna Virtanen, Turun ammatti-instituutti
 • Markus Metsäranta, Turun ammatti-instituutti
 • Mikko Lundahl, Turun ammatti-instituutti
 • Mikko Hiltunen, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Markus Lintuala, Elisa Oyj
 • Mika Vilpo, Elisa Oyj
 • Tomi Ahokas, Opetushallitus
 • Jesse Eskelinen, Enter SystemSolutions Oy
 • Pyry Nordström, Enter SystemSolutions Oy

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit