Laboratoriossa näytepullot pöydällä.

604

Laborantti

Lajin tehtävät perustuvat laboratorioalan perustutkintoon. Perustutkinnon ammattinimike on laborantti

Laboranttina voit toimia laboratorioalan erilaisissa tehtävissä kuten teollisuuden tuotteiden laadunvarmistuksessa, luonnontieteellisen tutkimuksen parissa, tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämisessä tai ympäristön tilan ja elintarvikkeiden laadun seurannassa.

Finaali

Taitaja2024 Kuopio -tapahtuman laboranttilajin finaali järjestetään Kuopio-hallilla.

Kuopio-halli: Opistotie 4, 70200 Kuopio

Yleiskuvaus kilpailulajista

Laborantti tutkii arkipäivän asioita, kuten elintarvikkeita, ympäristöä, lääkkeitä, kosmetiikkaa ja biotuotteita. Hän varmistaa tuotteiden laadun ja turvallisuuden. Laborantti osallistuu myös uusien tuotteiden tutkimiseen ja kehittämiseen. Laborantin työhön kuuluu teollisuuden raaka-aineiden ja tuotteiden analysointi. Laboranteilla on myös tärkeä rooli yritysten kestävän kehityksen ja kiertotalouden tavoitteiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Käytännön työssä laborantti valmistaa liuoksia, ottaa ja käsittelee näytteitä, tekee mittauksia sekä laskee tuloksia. Laborantin työ on tarkkaa, huolellista, vastuullista, pitkäjänteistä ja edellyttää kykyä toimia sekä itsenäisesti että tiimissä.

Taitaja-kilpailussa laborantti tekee laboratoriomäärityksiä. Hän käsittelee näytteet ja suorittaa tarvittavat kemialliset, fysikaaliset ja biotekniset määritykset. Laborantti laskee tulokset, arvioi tulosten oikeellisuutta ja tekee niiden perusteella johtopäätöksiä näytteiden laadusta. Laborantti noudattaa työskennellessään työturvallisuusmääräyksiä sekä kestävän kehityksen periaatteita.

Laborantti on ikärajaton laji. Kilpailu on yksilökilpailu.

Osaamis­vaatimukset

Lajin kilpailutehtävät pohjautuvat laboratorioalan perustutkinnon valtakunnallisiin tutkinnon perusteiden kiitettävän tason vaatimuksiin ja työelämän vaatimuksiin.

Kilpailutehtävissä painotetaan työtapojen ja menetelmien hallintaa, työn suoritusta sekä tuloksen oikeellisuutta. Huomiota kiinnitetään myös turvalliseen työskentelyyn, ohjeiden noudattamiseen, oman työn aikatauluttamiseen, raportointiin ja yhteistyötaitoihin.

Tehtäväpankki

Löydät lajin menneiden Taitaja-tapahtumien tehtävät Skills Finlandin Taitaja-tehtäväpankista.

Lajiohjausryhmä

 • Sanna Matinaho, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Leena Kainulainen, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
 • Sonja Kannisto, Turun ammatti-instituutti
 • Lotta Heikkilä, Turun ammatti-instituutti
 • Mia Pirttimaa, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kpedu
 • Petra Gynther, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Taru Reinikainen, Ammattiliitto Pro
 • Irja Hiekkamäki, Ruokavirasto
 • Sari Voutilainen, Yara
 • Marianne Mäki, Valio
 • Pinja Harakkamäki, Curium Pharma
 • Marjatta Säisä, Opetushallitus
 • Pirjo Heiskanen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
 • Ella Leppänen, Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit