604

Laborant

Grenens uppgifter baserar sig på grundexamen inom laboratoriebranschen. Yrkesbenämningen inom grundexamen är laborant. 

Som laborant kan man arbeta med olika uppgifter inom laboratoriebranschen såsom kvalitetskontroll av industriprodukter, inom naturvetenskaplig forskning, med utveckling av produkter och produktionsmetoder eller med övervakning av miljöns tillstånd eller livsmedelskvalitet. 

Mästare 2024
Final

Denna gren tävlas i Kuopio-halli.

Opistotie 4, 70200 Kuopio

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

En laborant utforskar vardagliga saker såsom livsmedel, miljö, läkemedel, kosmetika och bioprodukterna. Hen säkerställer produkternas kvalitet och säkerhet. Laboranten har också en viktig roll när man utforskar och utvecklar nya produkter. Laboranten spelar också en viktig roll i planeringen av företagens mål för hållbar utveckling och cirkulär ekonomi.

I laborantens arbete ingår analysering av råvaror och produkter från industrin, t.ex. målfärger och bränslen. I det praktiska arbetet tillverkar laboranten lösningar, tar prover och hanterar prover, gör mätningar samt beräknar resultat. Laborantens arbete är noggrant, varsamt, ansvarsfullt, långsiktigt och förutsätter förmågan att arbeta både självständigt och i team.

I Mästare-tävlingen utför laboranten laboratorieanalyser. Laboranten hanterar prover och utför de kemiska, fysikaliska och biotekniska analyser som krävs. Laboranten räknar ut resultaten och drar utgående från dem slutsatser om provernas kvalitet. I arbetets utförande iakttar laboranten arbetsskyddsbestämmelserna och verksamhetsprinciperna för hållbar utveckling.

Laborantgrenen har ingen övre åldersgräns. Tävlingen är en individuell tävlingen. 

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna i grenen baserar sig på nivån berömliga gällande kraven på yrkeskunnande i examensgrunderna för grundexamen inom laboratoriebranschen och på arbetslivets krav.

I tävlingsuppgifterna betonas behärskande av arbetssätt och metoder, arbetets utförande samt att resultaten är riktiga. Man fäster uppmärksamhet också vid säkert arbetsutförande, att man följer anvisningarna, tidsplanering av det egna arbetet och samarbetsförmåga.

Uppgiftsbank

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills Finlands uppgiftsbanken.

Styrgrupp

 • Sanna Matinaho, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Leena Kainulainen, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
 • Sonja Kannisto, Turun ammatti-instituutti
 • Lotta Heikkilä, Turun ammatti-instituutti
 • Mia Pirttimaa, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kpedu
 • Petra Gynther, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Taru Reinikainen, Ammattiliitto Pro
 • Irja Hiekkamäki, Ruokavirasto
 • Sari Voutilainen, Yara
 • Marianne Mäki, Valio
 • Pinja Harakkamäki, Curium Pharma
 • Marjatta Säisä, Opetushallitus
 • Pirjo Heiskanen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
 • Ella Leppänen, Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners