P5

Logistik

Uppgifterna i den här grenen baserar sig på grundexamen i logistik. Examensbenämningarna i grundexamen är lastbilsförarebussförarekombinationsfordonsförareservicelogistikarbetareunderhållsarbetare och marktjänstarbetare.

Beroende på kompetensområde kan arbetet utföras till exempel i ett transportföretag inom person- eller godstrafiken, inom industrin, på en flygplats, i olika företags lager, hos staten eller i en kommun.

Mästare 2024
Final

Denna gren tävlas i Savon ammattiopisto.

Hehkukatu 1, 70211 Kuopio

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

En person som har avlagt grundexamen inom logistik får kunskaper inom de grundläggande färdigheterna inom logistik, så som mottagning och förvaring av gods, insamling och förpackning av gods, användning av arbetsmaskiner och truckförarens uppgifter.

De som avlagt grundexamen inom logistik placerar sig i tjänster inom handeln, industrin, kommunikationer eller offentliga sektorn.

Den tävlande använder arbetskläder från den egna läroanstalten. Det är tillåtet att använda personliga hjälpmedel i tävlingen, men detta ska i så fall meddelas på förhand eller vara fastställt i reglerna.

MästarePLUS-tävlingen är för studerande inom yrkesutbildningen som är i behov av särskilt stöd.

Krav på kunnande

Grenens tävlingsuppgifter baserar sig på grundexamen inom logistik, kraven på yrkesskicklighet inom kompetensområdet för lagerservice samt på arbetslivets krav. Som bedömningsskala används G3-nivån. Tävlingsuppgifterna kan användas som yrkesprov.

Grenansvariga

Styrgrupp

 • Mika Korhonen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
 • Jussi-Pekka Räsänen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
 • Johanna Plyhm, Stadin ammattiopisto
 • Jarmo Alen, Ammattiopisto Live
 • Juha Pölönen, Ammattiopisto Live
 • Christian Falenius, Ammattiopisto Spesia
 • Mari Vasarainen, Autoliikenteen työnantajaliitto ry
 • Antti Sainola, Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto ry
 • Marko Kalliomäki, Ammattiopisto Spesia
 • Mikael Elo, Toyota Material Handling
 • Juuso Kääriäinen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners