204

Databehandling

Uppgifterna i grenen baserar sig på grundexamen inom informations- och kommunikationsteknik samt grundexamen inom affärsverksamhet.

Beroende på kompetensområde kan arbetet till exempel gälla arbetsuppgifter inom IT-branschen eller ekonomi- och kontorsuppgifter i olika företag eller inom den offentliga sektorn. 

Mästare 2024
Final

Denna gren tävlas i Kuopio-halli.

Opistotie 4, 70200 Kuopio

Allmän beskrivning av grenen

Uppgifterna inom tävlingsgrenen är kundbetjänings- och expertuppgifter. För att lösa uppgifterna krävs då problemlösningsförmåga och kommunikationsfärdigheter.

Den tävlande ska kunna ge råd gällande användningen av verktygsprogram och lösa problem som uppstår vid användningen av olika program.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

Kraven på kunnande baserar sig på kriterierna för berömlig nivå i grundexamen och innehåller uppgiftsmodulernas kunskapskrav.

 • Kalkylering (Excel)
  • Behandling av data i tabeller (filtrering, delsummor, skydd, länkning, hämtning av data)  
  • Att göra tabellen mera lättöverskådlig (bilder, objekt, länkar, kommentarer, redigering av diagram)
  • Formler och funktioner bl.a. summa, om, summa.om, vtsök, htsök, antal, antal.om. Dessutom målsökning.
  • Inspelning av makron och skapande av makroknapp.
 • Textbehandling (Word)
  • Stilar occh dokumentmallar
  • Långa dokument (avsnittsbrytningar, sidhuvud och sidfot, innehållsförteckning, index, referenser och litteraturförteckningar)
  • Spalter (indelning av en text i spalter)
  • Kombinationsfunktioner (etiketter och massutskick, koppling till informationskälla.
 • Presentationsgrafik (PowerPoint)
  • Mångsidig användning av bilder och ritverktyg, animationer
  • Infoga och redigera diagram och objekt samt ange RGB färgkoder
  • Sidspecifika effekter, texteffekter, funktionsknappar, hyperlänkar.

I uppgifterna kan även tilläggsprogram till Excel användas, så som BI, PowerQuery och PowerPivot.

I uppgifterna används också samkörningsfunktioner för Office-paketets program.

Tävlingsprestationen i finalen godkänns även som examensprestation för Advanced-kortet.

Uppgiftsbank

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills Finlands uppgiftsbanken.

Styrgrupp

 • Marko Oksanen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
 • Sari Lyyra, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
 • Stephanus Vermeulen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Jussi Alhanen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Sari Alho, Turun ammatti-instituutti
 • Aleksi Mäkeläinen, Turun ammatti-instituutti
 • Hannu Hokkanen, Business College Helsinki
 • Edward Krogius, Business College Helsinki
 • Tomi Ahokas, Opetushallitus
 • Harri Hautala, ECDL Finland
 • Juhani Kuivaniemi, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä Kpedu

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners