AN1

Underhåll av Luftfartyg

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom flygplansmekaniker.

Flygplansmekanikern ansvarar för teknisk säkerhet vid flygning och underhåller samt reparerar flygplan. I arbetet krävs absolut pålitlighet, systematiskt arbete och ansvarskänsla samt utmärkt psykisk och fysisk kondition. Som flygplansmekaniker engagerar du dig helt till ditt viktiga arbete, har goda kunskaper i engelska och den snabba utvecklingen inom flygteknologi utmanar dig till ständigt lärande av nya kunskaper.

Mästare 2024

Denna gren hålls i Kuopio-halli.

Opistotie 4, 70200 Kuopio

Allmän beskrivning av grenen

Till en flygplansmekanikers arbetsuppgifter hör att på flygplan utföra intervall- och driftsunderhåll, flyginspektioner, utbyte av utrustning, ändringsarbeten samt felreparationer. En flygplansmekaniker kan även delta i tillverkningen av ett flygplan eller dess utrustning.

Flygplansmekaniker kan bli anställda av flygbolag, flygunderhållsföretag, försvarsmakten eller gränsbevakningen.

Krav på kunnande

Studenter utför krävande underhålls- och inspektionsuppgifter på flygplan eller flygplansdelar.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners