406

Elinstallation

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom el- och automationsteknik. Examensbenämningarna i grundexamen är automationsmontör och elmontör.

Beroende på kompetensområde kan arbetet till exempel gälla yrkesuppgifter som hänför sig till produktion, distribution och överföring av el, elektrifiering, reparationer och service av elinstallationer samt automation och underhåll.

Mästare 2024
Final

Denna gren tävlas i Savon ammattiopisto.

Hehkukatu 1, 70211 Kuopio

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

En elmontör utför installations-, drifts- och serviceuppgifter i industrianläggningar, installationsföretag av elnät och i entreprenadfirmor inom elbranschen. Beroende på befattningsbeskrivningen kan arbetsuppgifterna bestå av installation av eldistributionsnät, installation av belysning och apparatur i fastigheter samt olika slags installationer av svagströmssystem, programmering, reparation och kundbetjäning.

Tävlingsuppgifterna baserar sig på arbetsuppgifter som mäter den omfattande yrkesskicklighet som förutsätts hos elmontörer. Man har strävat efter att utforma uppgifterna så att de i så stor utsträckning som möjligt påminner om genuina arbetsuppgifter för en elmontör.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i examensgrunderna för grundexamen inom el- och automationsteknik samt på arbetslivets krav på unga arbetstagare. De som avlagt examen arbetar som elmontörer och som automationsmontörer.

Vid elinstallationsarbeten lägger man särskild vikt vid att arbetet utförs på ett säkert sätt, att branschens bestämmelser följs och att slutresultatet är av en kvalitativt hög nivå. Man fäster också uppmärksamhet vid arbetsmetoder, förmåga att läsa ritningar, materialkännedom och kostnadsmedvetenhet samt samarbetsförmåga och dokumentation.

Uppgiftsbank

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills Finlands uppgiftsbanken.

Styrgrupp

  • Tony Kronsieff, Turun ammatti-instituutti
  • Seppo Kuusikko
  • Osmo Heikkinen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
  • Juha Liiten, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
  • Tomi Ahokas, Opetushallitus
  • Tuomo Lahtinen, Ylä-Savon ammattiopisto YSAO
  • Sami Karjalainen, Kainuun ammattiopisto KAO

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners