P3

Affärsverksamhet

Examensbenämning i grundexamen i affärsverksamhet är merkonom. Tävlingsuppgifterna i grenen är planerade så att de beaktar kraven på kunnande i arbetslivet.

Arbetsplatsen kan finnas i olika organisationer och gälla till exempel uppgifter med kundservice och försäljning, marknadskommunikation, visuellt försäljningsarbete, servicedesign, ekonomin, samt uppgifter inom kontors- eller bibliotekstjänster, i en bokföringsbyrå eller på egna ekonomiavdelningar i företag eller organisationer i olika branscher.

Allmän beskrivning av grenen

Examensbenämning i grundexamen i affärsverksamhet är merkonom.

En yrkeskunnig kundbetjänare och försäljare verkar alltid med kundens bästa och kan betjäna olika slags kunder. Hon/han har goda samarbets- och kommunikationsfärdigheter i vanliga servicekanaler och arbetar som medlem i ett team i olika arbetsorganisationer. En kundbetjänare kan söka information om produkterna och tjänsterna samt informerar kunderna om dem.

MästarePLUS-tävlingen är avsedd för studerande som behöver särskilt stöd i studierna inom yrkesutbildningen.

Tävlingen är en individuell tävling och har ingen övre åldersgräns.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna och kraven på kunnande baserar sig på bedömningskriterierna för nöjaktiga-nivån i de obligatoriska examensdelarna i grundexamen i affärsverksamhet. Tävlingsuppgifterna i grenen är planerade så att de beaktar kraven på kunnande i arbetslivet.

Styrgrupp

  • Elina Pentikäinen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
  • Kari Soininen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
  • Marika Carlborg, Ammattiopisto Live
  • Nina Tamminen, Ammattiopisto Spesia
  • Tero Kuusisto, Ammattiopisto Spesia
  • Virpi Kerppola, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
  • Tarja Heikkinen, Opetushallitus
  • Johanna Purokari, Ammattiopisto Spesia
  • Miia Nousiainen, Ammattiopisto Spesia
  • Minna Järvinen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Evenemangets huvudsamarbetspartners