P3

Affärsverksamhet

Examensbenämning i grundexamen i affärsverksamhet är merkonom. Tävlingsuppgifterna i grenen är planerade så att de beaktar kraven på kunnande i arbetslivet.

Arbetsplatsen kan finnas i olika organisationer och gälla till exempel uppgifter med kundservice och försäljning, marknadskommunikation, visuellt försäljningsarbete, servicedesign, ekonomin, samt uppgifter inom kontors- eller bibliotekstjänster, i en bokföringsbyrå eller på egna ekonomiavdelningar i företag eller organisationer i olika branscher.

Mästare 2024
Final

Denna gren tävlas i Kuopio-halli.

Opistotie 4, 70200 Kuopio

Allmän beskrivning av grenen

Yrkesbeteckningen i grundexamen i affärsverksamhet är merkonom. En yrkeskunnig kundbetjänare och försäljare verkar alltid med kundens bästa och kan betjäna olika slags kunder. Han/hon har goda samarbets- och kommunikationsfärdigheter i vanliga servicekanaler och arbetar som medlem i ett team i olika arbetsorganisationer.  En kundbetjänare kan söka information om produkterna och tjänsterna samt informera kunderna om dem.

MästarePLUS-tävlingen är avsedd för studerande som behöver särskilt stöd eller krävande särskilt stöd i studierna inom yrkesutbildningen.

MästarePLUS-tävlingen är för studerande inom yrkesutbildningen som är i behov av särskilt stöd.

Tävlingen är en individuell tävling och har ingen övre åldersgräns.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna och kraven på kunnande baserar sig på bedömningskriterierna för nöjaktiga-nivån i de obligatoriska examensdelarna i grundexamen i affärsverksamhet. Tävlingsuppgifterna i grenen är planerade så att de beaktar kraven på kunnande i arbetslivet.

Styrgrupp

 • Elina Pentikäinen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
 • Kari Soininen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
 • Marika Carlborg, Ammattiopisto Live
 • Nina Tamminen, Ammattiopisto Spesia
 • Tero Kuusisto, Ammattiopisto Spesia
 • Virpi Kerppola, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
 • Tarja Heikkinen, Opetushallitus
 • Johanna Purokari, Ammattiopisto Spesia
 • Miia Nousiainen, Ammattiopisto Spesia
 • Lea Seppänen, PeeÄssä
 • Mikko Laakkonen, Palvelualojen ammattiliitto PAM
 • Markus Kuvaja, Ammattiopisto Luovi

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners