P3

Affärsverksamhet / Final

Finalister

Roosa-Mari Alanko

Ammattiopisto Spesia

Silkki Helenius

Kiipulan Ammattiopisto

Thomas Jarvis

Ammattiopisto Luovi

Luka Kainulainen

Ammattiopisto Live

Vanessa Niinimaa

Kiipulan Ammattiopisto

Riitta Pennanen

Riveria

Eetu Rusila

Kiipulan Ammattiopisto

Emilia Salonen

Ammattiopisto Luovi

Tävlingsplats

Kuopio-halli

Opistotie 4, Kuopio

Prisma Kuopio

Savilahdentie 10, Kuopio

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen

Tävlingen genomförs under tre dagar. Den tävlande ska utföra olika uppgifter gällande kundbetjäning och försäljningsarbete. Dessutom ska den tävlande med sin egen verksamhet ha omsorg om det allmänna intrycket och arbetssäkerheten i affären. Den tävlande ska kommunicera i arbetsgemenskapen och arbeta som medlem i ett team. Den tävlande kan agera i olika kommunikationskanaler och klara av betjäningssituationer med tillräckliga språkkunskaper. I sitt arbete ska den tävlande beakta hållbar utveckling och sitt eget och kundernas välmående. Den tävlande främjar kundbetjäningen och försäljningen med sin företagsamma inställning. Tävlingsuppgifterna och kraven på kunnande baserar sig på bedömningskriterierna för nivån nöjaktiga i de obligatoriska examensdelarna i grundexamen i affärsverksamhet. Tävlingsuppgifterna i grenen är planerade så att de beaktar kraven på kunnande i arbetslivet. I tävlingen deltar studerande med särskilt stöd. Arbetsprestationen bedöms helhetsinriktat och mångsidigt. I bedömningen fäster man uppmärksamhet vid de gemensamma tyngdpunktsområdena för Mästare2024: företagsamhet, hållbar utveckling, arbetssäkerhet och arbetshälsa.

Uppgiften i finalbeskrivningen kan ändras med ca 30%.

Grenens tidtabell

20.–23.5.2024. En noggrannare tidtabell och tävlingsplatsen meddelas senare för varje modul i samband med presentationen av modulerna.

Material och maskiner

Material och apparater som används i tävlingen delas ut i samband med tävlingsuppgifterna.

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen:

 • Egen telefon + laddare
 • Eventuella egna hjälpmedel som meddelats på förhand
 • Identitetsbevis

Domare

 • Huvuddomare Virpi Kerppola, Sakky
 • Nina Tamminen, Ammattiopisto Spesia
 • Tuomo Natunen, Savon ammattiopisto
 • Lea Seppänen, PeeÄssä
 • Maarit Niskanen, Savon ammattiopisto
 • Paula Kairinen, Novida
 • Jaana Kuosmanen, Savon ammattiopisto
 • Marika Carlborg, Ammattiopisto Live
 • Tuomo Tuomainen, Savon ammattiopisto
 • Maarit Niskanen, Savon ammattiopisto
 • Jouni Väyrynen, Savon ammattiopisto
 • Mari Lämsä, Savon ammattiopisto
 • Johanna Purokari, Ammattiopisto Spesia
 • Miia Nousiainen, Ammattiopisto Spesia
 • Auli Laaksonen, SPR Kontti
 • Jari Lehtomäki, Elävä Kauppa
 • Katja Kiema, Palvelualojen ammattiliitto PAM

Hållbar utveckling

Grenuppgifterna, partners och produkterna har valts så att hållbar utveckling beaktats. För inredning av grenområdet köps inget nytt, utan alla möbler och allt material som används vid evenemanget fås i form av möbler och material som intressentgrupper har i användning. Studerande tas med redan i planeringsskedet och de är med och genomför evenemanget. Vi samarbetar med grenen kundbetjäning och försäljning och beaktar också att grenområdet ska vara tillgängligt. På området betonar vi delaktighet och vi är måna om gruppsammanhållning mellan alla tävlande, följeslagare och funktionärer.

Företagsamhet

Företagsamhet beaktas i grenen i ett företagsamt arbetssätt. Tävlingsuppgifterna är planerade utgående från äkta arbetslivssituationer.

Arbetssäkerhet

Arbetssäkerheten har i grenen beaktats i öppenhet i arbetsprocesserna och i förebyggande av farliga situationer samt i beaktande av ett ergonomiskt arbetssätt.

Arbetssäkerheten beaktas också i finaluppgifterna.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Kundservice i butiksarbete

Den tävlande arbetar i kundserviceuppgifter på tävlingsområdets fritidsavdelning i samarbete med en arbetskamrat. Butiksarbetet har att göra med hantering av produkter och att sköta olika kundservicesituationer enligt servicekonceptet samt givna instruktioner och författningar. Den tävlande sköter kundservicesituationerna i vanliga kanaler.

Tid och plats: Tisdag 21.5.2024 kl. 8.00 – 16.30 i Kuopio-Halli på ett bestämt område

Tid för uppgiften: 30 min + domarrespons

Poäng: 30 p.

Modul 1: Bedömningskriterier

Bedömningen baserar sig på helheterna för examensdelarna kundservice, arbete i en arbetsgemenskap och resultatinriktad verksamhet i grundexamen i affärsverksamhet.

 • Systematiskt och effektivt arbete, företagarinriktat arbetsutförande
 • Arbetssäkerhet och ergonomi
 • Hantering av produkterna
 • Pris- och produktuppgifter
 • Hålla butiken prydlig
 • Arbete i arbetsgemenskapen
 • Iakttagande av författningar och instruktioner
 • Beaktande av hållbar utveckling
 • Interaktionsförmåga
 • Kundservice i olika kanaler
 • Bedömning av den egna prestationen

Modul 2/Arbetshälsa och arbetssäkerhet

Den tävlande svarar elektroniskt på frågor gällande arbetssäkerhet och arbetshälsa. Modulen utförs i Kuopio-hallen genast efter att den första modulen genomförts.

Tid och plats: Tisdag 21.5.2024 kl. 8.00 – 16.30 i Kuopio-Halli på ett bestämt område

Tid för uppgiften: 20 min

Poäng: 6 p.

Modul 2: Bedömningskriterier

Bedömningen baserar sig på helheten för arbete i en arbetsgemenskap i grundexamen i affärsverksamhet. 

 • Faktorer som påverkar arbetshälsan
 • Faktorer som påverkar arbetssäkerheten

Modul 3/Teamarbete och utveckling av verksamheten

Den tävlande ska agera som gruppmedlem vid en teampalaver. Målet är att man ska behandla kundservicesituationen och tillsammans utveckla verksamheten.

Tid och plats: Tisdag 21.5.2024 kl. 8.00 – 16.30 i Kuopio-Halli på ett bestämt område

Tid för uppgiften: 20 min

Poäng: 10 p.

Modul 3 Bedömningskriterier

Bedömningen baserar sig på helheterna för examensdelarna kundservice, arbete i en arbetsgemenskap och resultatinriktad verksamhet i grundexamen i affärsverksamhet.

 • Förmåga att arbeta i team
 • Utveckling av kundserviceupplevelsen
 • Intern information

Modul 4/Arbete i butik

Prisma är en familjevänlig hypermarket som alltid har en förmånlig prisnivå och ett mångsidigt sortiment. I Prisma kan du klara av att göra alla inköp med en enda butiksresa. Utöver det omfattande utbudet på livsmedel och dagligvaror har Prisma ett brett sortiment av produkter för hemmet och fritiden, hemelektronik och klädsel. På Kuopio Prisma arbetar ca 200 arbetstagare. En nöjd kund är målet för vårt arbete och vi är i arbete för våra kunder.

Mer information:

Prisma

PeeÄssä

Den tävlande arbetar på tvätt- och rengöringsmedelavdelningen på Kuopio Prisma. Den tävlande ska upprätthålla ett ansvarsområde, bekanta sig med produkterna samt bygga en hyllgavel enligt ett tema. Den tävlande har samtidigt omsorg om ansvarsområdets allmänna intryck och kundservice. Den tävlande arbetar omsorgsfullt samt effektivt och beaktar arbetssäkerheten. Två tävlande tävlar samtidigt, men båda utför en egen prestation. I den här modulen får den tävlande om hen så vill använda sin egen telefon för informationssökning.

Tid och plats: Onsdag 22.5.2024: kl. 8.30 – 15.30 i Prisma på ett bestämt område.

Tid för uppgiften: 40 min + domarrespons

Poäng: 25 p.

Modul 4: Bedömningskriterier

Bedömningen baserar sig på helheterna för examensdelarna kundservice, arbete i en arbetsgemenskap och resultatinriktad verksamhet i grundexamen i affärsverksamhet.

 • Arbetets planmässighet, effektivitet, företagarinriktat arbetsutförande och systematiskhet
 • Arbetssäkerhet och ergonomi 
 • Exponering enligt hyllkartan
 • Hålla butiken prydlig
 • Beaktande av hållbar utveckling
 • Pris- och produktuppgifter
 • Kännedom om verksamhetsmiljön
 • Interaktion och språkkunskaper 

Modul 5/Presentation av en tjänsteprodukt 

Prisma är en familjevänlig hypermarket som alltid har en förmånlig prisnivå och ett mångsidigt sortiment. I Prisma kan du klara av att göra alla inköp med en enda butiksresa. Utöver det omfattande utbudet på livsmedel och dagligvaror har Prisma ett brett sortiment av produkter för hemmet och fritiden, hemelektronik och klädsel. På Kuopio Prisma arbetar ca 200 arbetstagare. En nöjd kund är målet för vårt arbete och vi är i arbete för våra kunder.

Mer information:

Prisma

PeeÄssä

S-ostoslista

Den tävlande ska för kunden presentera applikationen S-Ostoslista. S-Ostoslista (S-Shoppinglistan) är en mobilapplikation som ska göra det lättare för appens användare att göra de dagliga inköpen och att få en smidigare butiksresa.

Tid och plats: Onsdag 22.5.2024 kl. 8.30 – 15.30 i Prisma på ett bestämt område.

Tid för uppgiften: Förberedelse för presentationen 15 min + presentation ca 10 min + bedömning av den egna prestationen och domarrespons

Poäng: 15 p.

Modul 5: Bedömningskriterier

Bedömningen baserar sig på helheten för examensdelen kundservice i grundexamen i affärsverksamhet.

 • Interaktion med kunden
 • Yttre skick som passar för kundservice och företagets stil
 • Kännedom om och åskådliggörande av tjänsteprodukten
 • Presentation av tjänsteprodukten
 • Bedömning av den egna prestationen   

Modul 6/Arbetstillfredsställelse

Den tävlande ska besvara frågor gällande arbetstillfredsställelse.

Tid och plats: Onsdag 22.5.2024 kl. 8.30 – 15.30 i Prisma på ett bestämt område.

Tid för uppgiften: 15 min

Poäng: 5 p.

Den tävlande ska besvara frågor gällande arbetstillfredsställelse.

Tid och plats: Onsdag 22.5.2024 kl. 8.30 – 15.30 i Prisma på ett bestämt område.

Tid för uppgiften: 15 min

Poäng: 5 p.

Modul 6: Bedömningskriterier

Bedömningen baserar sig på helheten för arbete i en arbetsgemenskap i grundexamen i affärsverksamhet.

 • Bedömning av den egna arbetshälsan
 • Faktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen

Modul 7/Resultatinriktad verksamhet och kundservice

Den tävlande ska besvara frågor gällande resultatinriktad verksamhet och kundservice. Flera tävlande tävlar samtidigt, men varje tävlande utför en egen prestation. Modulen genomförs på tävlingsområdet i Kuopio-hallen.

Tid och plats: Torsdag 23.5.2024 kl. 9.30 – 10.30 i Kuopio-Halli på ett bestämt område

Tid för uppgiften: 20 min

Poäng: 9 p.

Modul 7: Bedömningskriterier

Bedömningen baserar sig på helheterna kundservice och resultatinriktad verksamhet i grundexamen i affärsverksamhet.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners