309

Hästskötsel

Uppgifterna i grenen baserar sig på grundexamen inom hästskötsel. Examensbenämningarna är hästskötare, hästserviceproducent (förnyade examensgrunder från 2021) och ridinstruktör.

En hästskötare arbetar som självständig arbetare eller som företagare vid ett travstall, ett stall som utövar hästuppfödning eller i ett företag som producerar tjänster inom hästservice. En hästserviceproducent handleder sina kunder inom sitt eget specialområde/-kunnande och instruerar kunderna inom olika slags hästkunnande. En ridinstruktör håller ridlektioner och lär ut hästkunskap.

Mästare 2024
Final

Denna gren tävlas i Ylä-Savon ammattiopisto, Kiuruvesi

Ylä-Savon ammattiopisto
Hingunniementie 98
74700 Kiuruvesi

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Uppgifterna i hästskötsel baserar sig på kraven i grundexamen inom hästhushållning (2018). Uppgifterna baserar sig på examensdelarna hästskötsel och omsorg om hästens välbefinnande, skötsel av stall och stallmiljöer, ridning och travsport/körning samt företagande inom hästhushållningen.  Kravnivån i examensgrunderna är berömliga.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

En framgångsrik tävlande kan sörja för hästens välbefinnande i olika förhållanden och bruksändamål, till exempel i det dagliga arbetet med hästskötsel, när man motionerar hästarna och vid skötsel av hovarna. Den tävlande känner till hästens beteende och grundläggande behov och kan hästspecifikt anpassa sina kunskaper och färdigheter.  

Förutom kunnande inom hästskötsel ska den tävlande också ha färdigheter i företagsamhet och kundbetjäning. Den tävlande är ansvarsfull, tar egna initiativ, är kvalitetsmedveten och har samarbetsförmåga samt är kostnadsmedveten och har tillägnat sig principerna för hållbar utveckling. Hen kan använda sociala medier som hjälp för att skapa en positiv bild av branschen och av sig själv som hästskötare. Den tävlande planerar sitt arbete och beaktar arbetssäkerheten.  Hen förstår vilken betydelse den egna hälsan och arbetsförmågan har för stallföretagets verksamhet.

Uppgiftsbank

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills Finlands uppgiftsbanken.

Lajivastaavat

Styrgrupp

 • Anne-Mari Rantala, Ylä-Savon ammattiopisto YSAO
 • Jenna Hartojoki, Ylä-Savon ammattiopisto YSAO
 • Meija Lahtinen, Koulutuskeskus Salpaus
 • Tiia Järvinen, Koulutuskeskus Salpaus
 • Sanna Jämsä, Hevosopisto
 • Tiina Loisa, Axxell
 • Katri Korpi, Harjun oppimiskeskus
 • Minna Peltonen, Suomen Ratsastajainliitto
 • Jukka-Pekka Kauhanen, Dahlia Talli Oy
 • Marjatta Säisä, Opetushallitus
 • Veera Leinonen, Koulutuskeskus Brahe
 • Satu Nasrelarab, Ylä-Savon ammattiopisto YSAO

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners