314

Säkerhetstjänster

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom säkerhetsbranschen. Examensbenämningen i grundexamen är säkerhetsvakt.

Arbetet kan utföras till exempel i ett företag inom säkerhets- och bevakningsbranschen eller ha med strukturell säkerhet och tekniska övervakningssystem att göra.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Säkerhetsbranschen består av funktioner som genomförs för att upprätthålla samhällets grundtrygghet via myndighetsverksamheter, säkerhetsåtgärder inom företag, offentliga samfund och organisationer samt inom den privata säkerhetsbranschens service-, expert- och säkerhetsskyddsverksamhet.

Tävlingen är en partävling.

Krav på kunnande

Grenens tävlingsuppgifter baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i de yrkesinriktade examensdelarna i examensgrunderna för grundexamen inom säkerhetsbranschen.

I tävlingsuppgifterna i grenen krävs det att man på ett övergripande sätt klarar av kundservicesituationer med tyngdpunkten på säkerhet, behärskar grunderna i lagstiftningen gällande säkerhetsbranschen, behärskar säkerhetskontrollverksamhet i praktiken, behärskar säkerhetsskyddsuppgifter, har en god fysisk kondition och behärskar grunderna för användning av maktmedel.

Uppgiftsbank

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills Finlands uppgiftsbanken.

Styrgrupp

 • Torsti Toivola, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
 • Markus Vaajoki, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
 • Seppo Rissanen, Savon ammattiopisto  
 • Marko Jalkanen, Savon ammattiopisto  
 • Ari Solja, Securitas Oy 
 • Juho Nieminen, SN-Security Oy 
 • Matti Tiensuu, Mirasys Oy 
 • Matti Kymäläinen, Hyria 
 • Marko Sookari, Länsirannikon koulutus Oy Winnova 
 • Marika Peuraniemi, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu 
 • Marko Lilja, Hyria 
 • Tomi Ahokas, Opetushallitus 

Evenemangets huvudsamarbetspartners