314

Säkerhetstjänster / Final

Finalister

Hanna Uusitalo

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Heidi Aitto-Oja

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Jan Carlson

Koulutuskuntayhtymä OSAO

Oliver Heikkala

Koulutuskuntayhtymä OSAO

Laura Westerberg

Hyria

Sami Inkeroinen

Hyria

Benjamin Leinonen

Hyria

Raoul Johansen

Hyria

Aino Nordlund

Keuda

Mimmi Neuvonen

Keuda

Joona Lindberg

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Tinja Oksanen

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Pilvi Saarelainen

Keuda

Samuli Pesonen

Keuda

Juho Salo

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Matias Ruusunen

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Tävlingsplats

Kuopio-halli

Opistotie 4, Kuopio

Tävlingsuppgifter

Tävlingsdagarna är fördelade på tre teman: arbete som särhetsvakt, privata säkerhetsbranschen samt fysik.

Säkerhetsvaktdagens uppgifter baserar sig på följande examensdelar:

 • Arbete i säkerhetsvaktens serviceuppgifter, riskhanterande och utarbetande av säkerhetsdokument samt förberedelser inför störnings- och olyckssituationer.

Säkerhetsvaktdagen omfattar två uppgifter, som kan ge sammanlagt 40 poäng.

Privata säkerhetsbranschdagens uppgifter baserar sig på följande examensdelar:

 • verksamhet i bevakningsuppgifter,
 • arbete i ordningsövervakningsuppgifter,
 • förberedelser inför hotfulla situationer och  hantering av situationer,
 • behärskande av maktmedel.

Privata säkerhetsbranschdagen omfattar två uppgifter, som kan ge sammanlagt 40 poäng.

Fysikdagens uppgift baserar sig på följande examensdel:

 • arbete i säkerhetsvaktens serviceuppgifter.

Fysikdagen omfattar en uppgift, som kan ge sammanlagt 20 poäng

Grenens tidtabell

Uppgifterna genomförs på grenområdet kl. 08.00-17.00 enligt en tidtabell som preciseras senare. Tävlingsdagarna 1 och 2 (tisdag och onsdag) har man två uppgifter. De första uppgifterna utförs på förmiddagen före lunch, och de andra uppgifterna efter lunch. Tävlingsdag 3 (torsdag) har man en uppgift som utförs så att den avslutas före kl. 12.00.

Material och maskiner

Tävlingsuppgifterna utförs i huvudsak på tävlingsområdet för grenen.

Material, utrustning och områden på Säkerhetsvaktdagen:

Datorer, headset samt programvara som behövs för att utföra uppgifterna. Dessutom finns det material på datorn som kan användas för att utföra uppgiften.

Under den första uppgiften bekantar sig de tävlande med en begränsad del av Kuopio-hallen, och där genomförs uppgiften.

Material, utrustning och områden på Privata säkerhetsbranschdagen:

Tävlingsuppgifterna utförs på grenområdet. Tävlingsarrangören ansvarar för att de apparater som används/behövs i tävlingsuppgifterna överlämnas åt de tävlande.

Material, utrustning och områden på Fysikdagen:

Tävlingsuppgifterna utförs på grenområdet. Tävlingsarrangören ansvarar för att de apparater som används/behövs i tävlingsuppgifterna överlämnas åt de tävlande.

Praktiska råd

Varje tävlande ska ta med

på Säkerhetsvaktdagen:

redskap för fotografering, till exempel den tävlandes egen telefon,

kabel, med vilken de bilder som tagits kan överföras till datorn.

på Privata säkerhetsbranschdagen:

dräkt som kan användas i liknande uppgifter som i arbetsuppgifter inom den privata säkerhetsbranschen,

utrustnings- och underlagsbälte med handbojfodral,

fungerande handfängsel och nycklar som passar till dem,

förstahjälpväska, åtminstone med utrustning för att göra tryckförband samt CAT-tourniquet,

gul väst för ordningsvakt.

På Fysikdagen:

utrustning för inomhusmotion (inneskor, shorts/trikåer, t-skjort/idrottsskjorta, dricksflaska, svetthandduk).

Domare

 • Huvuddomare Matti Kymäläinen, Hyria Koulutus Oy
 • Jukka Jokinen, Tredu
 • Petri Jääskeläinen, Tredu
 • Markus Vaajoki, Omnia
 • Marko Sookari, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Marko Lilja, Hyria Koulutus Oy
 • Markku Hietanen, Turun ammatti-instituutti
 • Jussi Pulkkinen, Turun ammatti-instituutti
 • Ville Meriläinen, OSAO
 • Antti Vähäkangas, OSAO
 • Anssi Heikkinen, Servica Oy
 • Eemeli Ylinen, Kuppion kaupunki

Hållbar utveckling

Anordningar och material som används är sådana som redan finns eller har lånats så att de används/utnyttjas också efter tävlingarna. Avfall återvinns. Blanketterna som används i tävlingsuppgifterna är i regel i elektronisk form.

Företagsamhet

I uppgifterna agerar man i kundservicesituationer. Representanter för företagsvärlden är domare.

Arbetssäkerhet

Tävlingsuppgifterna har planerats att vara så säkra som möjligt. Nödvändig skyddsutrustning används.  De tävlande instrueras i början av varje uppgift i en säker verksamhet och ett säkert handlingssätt i problemsituationer.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Utarbetande av säkerhetsdokument

Tidtabell: Tid för uppgiften 2,5 timmar.

Uppgiftsbeskrivning: Ni arbetar som säkerhetsvakter. Ni ska utarbeta ett säkerhetsdokument för en bestämd del av Kuopio-hallen. I säkerhetsdokumentet ska det finnas en riskkartläggning samt förbättringsförslag i anslutning till riskerna. Förbättringsförslagen ska motiveras. Dokumentet ska också innehålla säkerhetslösningar som har skötts väl och är i skick. De tävlande har möjlighet att bekanta sig med området som säkerhetsdokumentet utarbetas för.

Säkerhetsdokumentet förverkligas i videoform. Under uppgiften kan paren använda sin egen telefon för fotografering. Dessutom kan paren under uppgiftstiden dra nytta av material gällande ämnet från Internet. Det är inte tillåtet att använda AI. På datorn finns det dessutom en del material gällande riskhantering. Videon görs med programmet PowerPoint. Videon utgör en del av den följande uppgiften.

Videons längd får vara max. 4 minuter.

Bedömningsgrunder: Föremål för bedömning är bland annat parets samarbete samt hur man bekantar sig med området och användning av tillgängliga material och anordningar. I bedömningen ingår både kvantitativ och kvalitativ bedömning. Uppgiftens maxpoäng är 15 poäng.

Modul 2/Presentation av säkerhetsdokumentet

Tidtabell: Tid för uppgiften är 15 minuter.

Uppgiftsbeskrivning: Ni arbetar som säkerhetsvakter. I uppgiften ska ni för representanter för Kuopio-hallen visa den video som ni utarbetade i den föregående uppgiften. Efter videon ställer representanterna för Kuopio-hallen preciserande frågor till de tävlande.

Bedömningsgrunder: Föremål för bedömning är bland annat parets samarbete och deltagande, observation och framförande av risker, framförande av positiva omständigheter, de givna svarens yrkesmässighet. I bedömningen ingår både kvantitativ och kvalitativ bedömning.  Uppgiftens maxpoäng är 25 poäng.

Modul 3/Arbete som väktarpar

Tidtabell: Tid för uppgiften är 15 minuter.

Uppgiftsbeskrivning: I uppgiften säkerställer väktarparet vårdbedömningssamtalet mellan en läkare och en patient i sjukhusets vårdrum för första hjälp.

Bedömningsgrunder: I bedömningen ingår både kvantitativ och kvalitativ bedömning.  Uppgiftens maxpoäng är 20 poäng.

Modul 4/Arbete som ordningsvaktpar

Tidtabell: Tid för uppgiften är 15 minuter.

Uppgiftsbeskrivning: I uppgiften arbetar ordningsvaktparet på ett festivalområde som en aktionsgrupp med ansvar för det egna uppgiftsområdets säkerhet och eventuellt för påbörjande av förstahjälpåtgärder.

Bedömningsgrunder: I bedömningen ingår både kvantitativ och kvalitativ bedömning.  Uppgiftens maxpoäng är 20 poäng.

Modul 5/Fysikuppgift

Tidtabell: Tid för uppgiften är 18 minuter.

Uppgiftsbeskrivning: I fysikmodulen mäts viktiga fysiska egenskaper för en aktör inom den privata säkerhetsbranschen såsom aerobisk- och muskelkondition samt rörlighet och spänstighet.

Uppgifterna kan vara till exempel tillämpade prestationer i funktionell träning såsom situps, burpee, armpress, wallball, boxhoppning, löpning, slädpress, steghuk, löpning, hopprep, armhävning osv.

Uppgifterna kan vara prestationer enskilt eller i par.

Bedömningsgrunder: I bedömningen ingår både kvantitativ och kvalitativ bedömning.  Uppgiftens maxpoäng är 20 poäng.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners