404

Målning och tapetsering

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på kompetensområdena för byggnadsmåleri, golvläggning, produktmålning och industriell ytbehandling i grundexamen inom ytbehandlingsbranschen. Examensbenämningarna är målare, golvläggare och ytbehandlare.

Beroende på kompetensområde kan arbetsplatsen finnas till exempel i målnings- eller byggnadsföretag, i företag som specialiserat sig på underhåll av byggnader eller i företag som specialiserat sin inom inredningsmålning och restaurering av möbler.

Mästare 2024
Final

Denna gren tävlas i Kuopio-halli.

Opistotie 4, 70200 Kuopio

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Tävlingsarbetet kräver vanliga kunskaper för en målare, såsom nybyggnads-, reparations-, och fasadmålningskunskaper. Ytor som ska målas kan vara t.ex. inre väggytor, innertak, golv, dörrar, fönsterkarmar, lister, möbler eller värmeelement. Arbetet kan också bestå av tapetsering eller målning av fasadbeklädnad och plåttak inklusive grundarbete.

Den tävlande ska kunna utföra arbetet utgående från ritningar och arbetsbeskrivningar samt själv fatta beslut om en förnuftig arbetsordning.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i grunderna för yrkesinriktad grundexamen, kompetensområdet för ytbehandling inom byggbranschen, examensbenämningen målare, och på arbetslivets krav på unga arbetstagare.

I krav på kunnande i examengrunderna för examensbenämningen målare ingår bl.a.:

 • skydd, rengöring, förbehandling, slipning och primning vid målningsarbeten
 • att behandla fogarna i gipsskivor och andra skivor
 • att kitta, spackla och jämna olika slags underlag som ska behandlas
 • att behärska grundmålning, mellanstrykning och ytmålning både med handverktyg och med målarsprutor på olika underlag och ytor
 • att göra avgränsningar med handverktyg
 • att behärska fästning av väggbeläggningar som ska målas och av vanliga väggbeläggningar.

Kunskapskrav för en framgångsrik tävlande:

Den tävlande ska behärska de arbetsuppgifter som dagens målare utför som en arbetshelhet i sitt yrke. Den tävlande ska kunna planera sitt dagliga arbete på ett sådant sätt att övergången från ett arbetsskede till ett annat sker smidigt och så att det inte uppstår onödiga avbrott, till exempel för att man är tvungen att vänta på att ett material ska torka.

Den tävlande ska kunna utföra tävlingsuppgifterna utgående från skriftliga arbetsbeskrivningar och ritningar. En målare ska också kunna agera om det blir ändringar i planerna, till exempel om en kund önskar göra ändringar i färger eller material. Vid bedömningen av nivån på yrkesskickligheten beaktas snabbheten i arbetet, noggrannheten i avgränsningarna, arbetsplatsens ordning och reda, ytornas kvalitet, iakttagande av arbetssäkerhet samt ett yrkesmässigt utförande av arbetet och hållbar utveckling.

Uppgiftsbank

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills Finlands uppgiftsbanken.

Grenansvariga

Styrgrupp

 • Esa-Pekka Mähönen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
 • Marjo Heiskanen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
 • Marja Viitaniemi, Turun ammattiopistosäätiö
 • Terhi Runsala, Turun ammattiopistosäätiö
 • Tarmo Hämäläinen, PPG Tikkurila Oyj
 • Timo Haapolahti, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu
 • Aki Aaltonen, PPG Tikkurila Oyj
 • Arto Pekkala, Opetushallitus
 • Petteri Pitkänen, C.E. Lindgren Oy
 • Katja Jaatinen, Gradia

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners