P4

Rengöringsservice

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen. Examensbenämningarna i grundexamen är fastighetsskötare, hemvårdare och lokalvårdare.

Arbetsföremålen kan vara till exempel läroanstalter, affärsutrymmen, lägenheter, social- och hälsovårdsanstalter, industrier, hotell samt andra objekt.

Mästare 2024
Final

Denna gren tävlas i Kuopio-halli.

Opistotie 4, 70200 Kuopio

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

En lokalvårdare och hemvårdare producerar olika slags tjänster inom hemarbets- och rengöringsservice.

De som har avlagt examen kan utföra kundorienterade rengörings- och fastighetstjänster samt underhålls- och grundstädningsuppgifter i olika slags lokaler. Beroende på examensdelar har de färdigheter att producera olika slags tjänster som kunder behöver.

MästarePLUS-tävlingen är för studerande inom yrkesutbildningen som är i behov av särskilt stöd.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna baserar sig på grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschens kriterierna för yrkesskicklighet på kravnivån nöjaktiga (N1).

Grenansvariga

Styrgrupp

  • Raija Tissari, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
  • Rauni Lehisto, Ammattiopisto Live
  • Arja Laasonen, Ammattiopisto Live
  • Leena Vähäaho, Ammattiopisto Spesia
  • Pia Lehtinen, Ammattiopisto Spesia
  • Kirsi Sarkkinen, KS Palvelut
  • Tarja Heikkinen, Opetushallitus
  • Eija Peura, Ammattiopisto Spesia
  • Mirka Junttanen, Vaalijala
  • Sanna-Mari Pyy, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners