P4

Rengöringsservice / Final

Finalister

Tiia Hohenthal

Ammattiopisto Luovi

Taneli Ketola

Koulutuskeskus Jedu

Wiiwi Kivini

Ammattiopisto Spesia

Petri Miettinen

Ammattiopisto Spesia

Hilja Nuormaa

Ammattiopisto Luovi

Elina Rautio

Ammattiopisto Luovi

Tävlingsplats

Kuopio-halli

Opistotie 4, Kuopio

Tävlingsuppgifter

De tävlande ska den första tävlingsdagen utföra underhållstädning och en periodisk arbetsuppgift. Den andra dagen har de en storstädningsuppgift och den tredje dagens uppgift har att göra med gemensamma teman för Mästare24. Kraven på kunnande i grenen baserar sig på kravnivån nöjaktiga (N1) i examensgrunderna för grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen.

Grenens tidtabell

Tävlingsdagar i Mästare finalen är tisdag, onsdag och torsdag. På tisdagen och onsdagen utförs tävlingsuppgifterna kl. 8.00-16.00. För torsdagens uppgift har tid reserverats kl. 8.00-12.00

För tisdagens tävlingsuppgift har 45 minuter reserverats för uppgiften och 15 minuter för självbedömning. För onsdagen tävlingsuppgift har 30 minuter reserverats för uppgiften och 15 minuter för självbedömning. Torsdagen är en kortare tävlingsdag, för uppgiftens utförande reserveras 15 minuter och för självbedömning 15 minuter.

På tisdagen och onsdagen meddelar domaren de tävlande när 10 minuter av tävlingstiden återstår.

Material och maskiner

Material, utrustning, arbetsskeden och grenområde.

På grenområdet finns tävlingsområden och servicepunkter för rengöringen, och där finns redskap, maskiner och rengöringsmedel för underhålls- och storstädning. Närmare uppgifter om material publiceras i samband med att tävlingsuppgiften publiceras.

De tävlande får de arbetsredskap som behövs i tävlingsuppgifterna, kombiskurmaskin, dammsugare samt extraktionsmaskin.

1. Rengöringsmedel, de tävlande använder Kiiltos rengöringsmedel

2. Golv, Kährs Zero Sheet
 https://www.kahrs.com/en/commercial-flooring/floorguide-zero/

3. Städvagn MultiSteel Plus, Vileda

https://www.vileda-professional.fi/Siivousvaunut-ja-varusteet/Siivousvaunut/MultiSteel-Plus/p/multiSteel_plus

4. Dammsugare i-vac 5B, batteridriven, Kristallpro

https://kristall.fi/wp-content/uploads/2021/08/Brochure.i-vac5B.FI_.Online.v1.02.pdf

5.   Kombiskurmaskin i-mop XL, Kristallpro

https://kristall.fi/wp-content/uploads/2022/11/i-mop_XL_Plus_v22_tuotesivu.pdf

6. Extraktionsmaskin, i tävlingen används 8/1C- modellen, Kärcher

https://s1.kaercher-media.com/documents/datasheets/machines/fi_FI/1.100-240.0_PI_fi_FI.pdf

Praktiska råd

På samma grenområde i finalen är tävlande i grenen 306 Rengöringsservice och grenen P4 Rengöringsservice.

Den tävlande ska till tävlingsplatsen ta med egna arbetsskor och skyddsglasögon. Arbetsdräkt får de tävlande av Image Wear.

Engångsskyddshandskar ges på tävlingsplatsen. 

Det är tillåtet att använda personliga hjälpmedel i tävlingen om det har meddelats om dem på förhand eller om de har angetts i reglerna.

Fotoförsett ID-kort eller körkort e.d. för bestyrkande av identiteten. (FPA-kortet duger)

Det är förbjudet att använda mobiltelefon under tävlingen.

Noggrannare tidtabell för dagen meddelas i tävlingsinbjudan. 

Anvisningar som behövs för att utföra uppgifterna ges i samband med att tävlingsuppgiften inleds. Introduktion i redskap och maskiner som används ges den första tävlingsdagen.

Domare

  • Huvuddomare Pia Lehtinen, Spesia

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling har beaktats på grenområdet så att man har fått låna lokala aktörers produkter och så att den egna läroanstaltens kunnande har anlitats för att göra tävlingsområdet intressant både för de tävlande och för publiken. Materialvalen har gjorts så att materialen ska vara lättskötta och hållbara med tanke på rengöringen. Maskiner och utrustning som ska användas har vi fått låna av kompanjoner. För de rengöringsmedel som ska användas i tävlingsuppgifterna har vi strävat att beakta miljövänligheten. Städredskapen som används i tävlingen är avsedda för yrkesbruk och är hållbara i användningen.

Tidtabellerna för de tävlande har vi strävat att uppgöra så att de tävlande har möjlighet att följa med tävlingar i andra grenar. Också studerande som kommer från en annan kulturbakgrund är med och tävlar. För de tävlande strävar man att skapa en trygg och vänlig atmosfär under tävlingen.

Hållbar utveckling har i underhålls- och storstädningsuppgifterna beaktats i den tävlandes prestationer. Ekologiskt hållbar utveckling bedöms i fråga om vattenanvändning, val och dosering av rengöringsmedel. Ekonomiskt hållbar utveckling bedöms i val av stödredskap samt i fråga om att utföra tävlingsuppgiften så att man håller tidtabellen. I uppgiften får de tävlande använda färdigt fuktade rengöringstextilier. Kombiskurmaskinen har en färdig tvättlösning, och med det säkras en rätt dosering av tvättmedlet och att det räcker till för flera tävlande.

Socialt hållbar utveckling märks i hur man förhåller sig till andra tävlande samt i en positiv inställning till tävlingsuppgiften och domarna. 

Företagsamhet

Företagsamhet kan ses i den tävlandes egen initiativkraft i tävlingsuppgifterna. Har omsorg om de maskiner och redskap som man använder enligt anvisningarna. Meddelar om eventuella fel till domarna. Klarar av tävlingsuppgifterna inom given tid. 

Arbetssäkerhet

Tävlingsområdet har planerats så det ska vara säkert (el, material, publikens tillträde till tävlingsområdet) för den tävlande samt för andra som är på tävlingsområdet. De maskiner som används är säkra för användaren när de används rätt. Den tävlande har möjlighet att använda skyddsutrustning och ergonomiska redskap i tävlingsuppgiften. I bedömningen fäster man uppmärksamhet vid ergonomi och arbetssäkerhet i arbetet. De tävlandes välmående stöds med mellanmål som serveras på grenområdet.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1

De tävlande har i uppgift att planera och genomföra underhållstädning av ett daghems gruppaktivitetsrum, genomföra  periodiska uppgifter samt granska arbetets slutresultat. Kvantitativ och kvalitativ bedömning.

Tidtabell: Tid för modulen 45 min, man kan få 50 poäng för den, kvantitativ bedömning

Bedömning: kvantitativa bedömningsgrunder

 Arbetets planering

Arbetets utförande

Arbetets avslutning

Bedömning av det egna arbetet

Arbetssättshygien

Kundbetjäning

Ergonomi

Hållbar utveckling

Arbets- och kundsäkerhet

Företagsamhet

Modul 2

De tävlande har i uppgift att utföra en grundrengöring av en textilmöbel. Den tävlande ska på tävlingsområdet välja arbetsredskap som används i uppgiften.

Tidtabell: Tid för modul 2 är 30 minuter och man kan få 35 poäng för den

Bedömningsgrunder: föremål för kvalitativ bedömning

Arbetets planering

Arbetets genomförande

Arbetets avslutning

Bedömning av det egna arbetet

Arbetssättshygien

Kundbetjäning

Ergonomi

Hållbar utveckling

Arbets- och kundsäkerhet

Företagsamhet

Modul 3

Att agera som yrkeskunnig

De tävlande har uppgifter om Mästare-tävlingens obligatoriska teman hållbar utveckling, arbetssäkerhet, arbetshälsa ja företagsamhet

Tidtabell: tid för modul 3 är 15 minuter och den kan ge 15 poäng  

Bedömningsgrunder: föremål för kvantitativ bedömning

Hållbar utveckling

Arbetssäkerhet

Arbetshälsa

Företagsamhet

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners