P4

Puhdistuspalvelu / Finaali

Finalistit

Tiia Hohenthal

Ammattiopisto Luovi

Taneli Ketola

Koulutuskeskus Jedu

Wiiwi Kivini

Ammattiopisto Spesia

Petri Miettinen

Ammattiopisto Spesia

Hilja Nuormaa

Ammattiopisto Luovi

Elina Rautio

Ammattiopisto Luovi

Kilpailupaikka

Kuopio-halli

Opistotie 4, Kuopio

Kilpailutehtävät

Kilpailijoiden tehtävänä ensimmäisenä kilpailupäivänä on tehdä ylläpitosiivous sekä jaksottainen työtehtävä. Toisena päivänä on perussiivoustehtävä ja kolmannen päivän tehtävä liittyy Taitaja24 yhteisiin teemoihin. Lajin osaamisvaatimukset perustuvat puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon perusteiden tyydyttävään (T1) tasoon. 

Lajin aikataulu

Taitaja finaalin kilpailupäivät ovat tiistai, keskiviikko ja torstai. Tiistaina ja keskiviikkona kilpailu tapahtuu klo 8.00-16.00 välillä. Torstain kilpailutehtävän suorittamiselle on varattu aikaa klo 8.00-12.00 

Tiistain kilpailutehtävään on varattu aikaa 45 minuuttia ja itsearviointi 15 minuuttia. Keskiviikon kilpailutehtävän suorittamiseen varattu 30 minuuttia ja itsearviointii 15 minuuttia. Torstai on lyhyempi kilpailupäivä, tehtävän tekemiseen vartaan 15 minuuttia ja itsearviointiin 15 minuuttia

Tuomari ilmoittaa kilpailijoille tiistaina ja keskiviikkona, kun tehtävän suoritusaikaa on jäljellä 10 minuuttia.

Materiaalit ja laitteet

Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet, työvaiheet ja lajialue. 

​Lajialueelta löytyvät kilpailualueet ja siivouksen huoltopisteet, jossa on ylläpito- ja perussiivouksen välineistö, koneet ja aineet. Kilpailun tarkemmat materiaalitiedot julkaistaan finaalitehtävien julkaisun yhteydessä 

Kilpailijoilla on käytössä kilpailutehtävissä tarvittavat työvälineet, yhdistelmäkone, pölynimuri sekä painehuuhtelukone.

1. Puhdistusaineet, kilpailijoilla on käytössä Kiillon puhdistusaineet

2. Lattia, Kährs Zero Sheet
 https://www.kahrs.com/en/commercial-flooring/floorguide-zero/

3. Siivousvaunu MultiSteel Plus, Vileda

https://www.vileda-professional.fi/Siivousvaunut-ja-varusteet/Siivousvaunut/MultiSteel-Plus/p/multiSteel_plus

4. Pölynimuri i-vac 5B, akkukäyttöinen, Kristallpro

https://kristall.fi/wp-content/uploads/2021/08/Brochure.i-vac5B.FI_.Online.v1.02.pdf

5. ​​  Yhdistelmäkone i-mop XL, Kristallpro

https://kristall.fi/wp-content/uploads/2022/11/i-mop_XL_Plus_v22_tuotesivu.pdf

6. Painehuuhtelukone, kilpailussa käytössä 8/1C- malli, Kärcher

https://s1.kaercher-media.com/documents/datasheets/machines/fi_FI/1.100-240.0_PI_fi_FI.pdf

Käytännön ohjeita

Finaalissa samalla lajialueella ovat Puhtauspalvelu 306 lajin ja Puhtauspalvelu P4 lajin kilpailijat.

Kilpailija tuo kilpailupaikalle työjalkineet ja suojalasit. Työasun kilpailijat saavat Image Wearilta.

Kertakäyttösuojakäsineet annetaan kilpailupaikalla. 

Kilpailussa henkilökohtaisten apuvälineiden käyttäminen on hyväksytty, kun niistä on ilmoitettu etukäteen tai säännöissä määritetty.

Kuvallinen henkilötodistus tai ajokortti tms. tai muu sellainen henkilöllisyyden todistamiseksi.  (kuvallinen KELA-kortti kelpaa)

Matkapuhelimen käyttö kilpailun aikana on kielletty.

Kilpailun tarkempi aikataulu ilmoitetaan kilpailijoille kutsukirjeessä.

Tehtävän suorittamisessa tarvittava ohjeistus jaetaan kilpailutehtävän aloituksen yhteydessä. Käytettävien välineiden ja koneiden perehdytys on ensimmäisenä tapahtumapäivänä. 

Tuomarit

  • Päätuomari Pia Lehtinen, Spesia

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on huomioitu lajialueella siten, että kilpailualueella on saatu lainaksi paikallisten toimijoiden tuotteita ja oman oppilaitoksen osaamista hyödynnetty luomaan lajialueesta mielenkiintoinen niin kilpailijoille kuin yleisöllekin. Materiaalivalinnoissa on valittu puhdistuksen kannalta helppohoitoisia ja kestäviä materiaaleja. Kilpailussa käytettävät koneet ja välineet on saatu kumppaneilta lainaksi. Kilpailutehtävissä käytettävissä puhdistusaineissa on pyritty huomioimaan ympäristölähtöisyys. Kilpailussa tarvittavat siivousvälineet ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja ja kestäviä käytössä.  

Kilpailijoiden aikataulut on pyritty laatimaan niin, että kilpailijoilla on mahdollisuus seurata eri lajien kilpailuja. Kilpailemassa on myös eri kulttuuritaustoista tulevia opiskelijoita. Kilpailijoille pyritään luomaan turvallinen ja ystävällinen ilmapiiri kilpailun aikana.  

Kestävä kehitys ylläpitosiivous- ja perussiivoustehtävissä on huomioitu ​kilpailijan suorituksissa. Ekologista kestävää kehitystä arvioidaan veden käytössä, puhdistusaineiden valinnassa ja annostelussa. Taloudellista kestävää kehitystä arvioidaan siivousvälineiden valinnassa sekä kilpailutehtävän suorittamisesta aikataulussa. Tehtävässä kilpailijoilla on käytettävissä valmiiksi esikostutetut siivoustekstiilit. Yhdistelmäkoneessa on valmis pesuliuos, millä varmistetaan pesuaineen oikea annostus ja riittävyys useammalle kilpailijalle.

Sosiaalinen kestävä kehitys näkyy toisiin kilpailijoihin suhtautumisena sekä positiivisena asenteena kilpailutehtäviin ja tuomareihin​.  

Yrittäjyys

Yrittäjyys näkyy kilpailijan omatoimisuutena kilpailutehtävässä. Huolehtii käyttämänsä koneet ja välineet ohjeen mukaan. Ilmoittaa mahdollisista vioista tuomareille. Selviytyy kilpailutehtävästä annetussa ajassa. 

Työturvallisuus

Kilpailualue on suunniteltu turvalliseksi (sähkö, materiaalit, yleisön pääsy kilpailualueelle) kilpailijalle sekä muille kilpailualueella oleville. Kilpailussa käytettävät koneet ovat turvallisia käyttäjälle oikein käytettyinä. Kilpailijalla on mahdollisuus käyttää kilpailutehtävässä suojaimia ja ergonomisia työvälineitä. Arvioinnissa kiinnitetään huomio työskentelyn ergonomiaan sekä työturvallisuuteen. Kilpailijoiden hyvinvointia tuetaan lajialueella tarjottavalla välipalalla.

Tehtävän moduulit ja arviointikriteerit

Moduuli 1

Kilpailijoiden tehtävänä on päiväkodin ryhmätoimintatilan ylläpitosiivouksen suunnittelu ja toteutus, jaksottaisten tehtävien toteutus sekä työn lopputuloksen tarkistaminen. Määrällinen sekä laadullinen arviointi

Aikataulu: Moduuliin  käytettävä aika 45 min ja siitä saatavat pisteet 50, määrällinen arviointi

Arviointiperusteet: määrällisen arvioinnin perusteet

 Työn suunnittelu

Työn tekeminen

Työn päättäminen

Oman työn arviointi

Työtapahygienia

Asiakaspalvelu

Ergonomia

Kestävä kehitys

Työ- ja asiakasturvallisuus

Yrittäjyys

Moduuli 2

Kilpailijoiden tehtävänä on tehdä peruspuhdistus tekstiilikalusteelle. Kilpailija valitsee tehtävässä käytettävät välineet kilpailualueella

Aikataulu: Moduuliin 2 käytettävä aika on 30 minuuttia saatavat pisteet 35

Arviointiperusteet: laadullisen arvioinnin kohteet

Työn suunnittelu

Työn toteutus

Työn päättäminen

Oman työn arviointi

Työtapahygienia

Asiakaspalvelu

Ergonomia

Kestävä kehitys

Työ- ja asiakasturvallisuus

Yrittäjyys

Moduuli 3

Ammattilaisena toimiminen

Kilpailijoilla on tehtäviä Taitaja-kilpailun pakollisista teemoista kestävä kehitys, työturvallisuus, työhyvinvointi ja yrittäjyys

Aikataulu: moduuliin 3 käytettävä aika on 15 minuuttia saatavat pisteet 15 

Arviointiperusteet: määrällisen arvioinnin kohteet

Kestävä kehitys

Työturvallisuus

Työhyvinvointi Yrittäjyys

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit