Taitaja-organisaatio

Taitaja-tapahtuman järjestäjä vaihtuu vuosittain. Taitaja2024 Kuopio -tapahtuman päävastuullinen toimija on Savon ammattiopisto. Yhteistyökumppanina toimivat lukuisat eri kumppanit.

Taustaorganisaatio Skills Finland

Tapahtuman taustaorganisaationa toimii Skills Finland ry, joka luovuttaa järjestämisoikeuden vuosittain ammatillisen koulutuksen järjestäjälle.

Skills Finland ry edistää suomalaisen ammattikoulutuksen ja -osaamisen arvostusta niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Vuonna 1993 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys tekee yhteistyötä samoja arvoja ja tavoitteita ajavien sidosryhmien kanssa, jotka ovat kiinnostuneet ammatillisen koulutuksen arvostuksen kohentamisesta. Skills Finland ry:n taustavoimia ovat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja ammatilliset oppilaitokset sekä keskeiset työmarkkina- ja opetusalan järjestöt.

Eniten huomiota yhdistyksen toimintaa kohtaan kerää vuosittain kansallinen Taitaja-kilpailu. Kilpailu järjestetään vuosittain vaihtuvalla paikkakunnalla ja sen järjestämisestä vastaa paikallinen koulutuksenjärjestäjä yhteistyökumppaneineen.

Skills Finland lähettää ja valmentaa yhteistyökumppaniensa kanssa joukkueen vuorovuosin järjestettäviin WorldSkills– ja EuroSkills-kilpailuihin sekä neljän vuoden välein järjestettävään erityistä tukea tarvitsevien International Abilympics -kilpailuihin.

Kilpailujen ja niihin valmistautumisen avulla edistetään toisen asteen ammatillisen koulutuksen kansainvälistymistä. Tätä tukee myös kilpailujen ympärille muodostunut laaja kansainvälisten toimijoiden ja asiantuntijoiden verkosto. Suomesta kansainvälisissä ammattitaitokilpailuissa ovat mukana valmennuksessa parhaiten menestyneet nuoret. Valmennukseen valikoidutaan muun muassa Taitaja-kilpailun tai suoraan oppilaitosten ja yritysten kautta. Lopullinen valinta maajoukkueeseen tapahtuu karsintakilpailujen kautta.

Alueellinen yhteistyö

Taitaja2024-tapahtuman järjestelyjä tukemaan kutsutaan eri toimialojen edustajista laaja-alainen yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on tehdä Taitaja-tapahtumaa koskevat yleiset linjaukset yhdessä Taitaja-toimiston ja Taitaja-johtoryhmän kanssa. Tapahtumajärjestyihin halutaan alueen toimijoilta palautetta ja näkemyksiä, jotta voimme järjestää koko aluetta palvelevan tapahtuman oheisohjelmineen. 

Yhteistyöryhmä kutsutaan koolle 2–3 kertaa ennen Taitaja2024-tapahtumaa. 

Taitaja2024 yhteistyöryhmän jäsenet

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit