Asiakaspalvelu - ja myyntitilanteessa myyjä puhuu asiakkaalle.

301

Asiakaspalvelu ja myynti

Tämän lajin tehtävät perustuvat liiketoiminnan perustutkintoon. Perustutkinnon ammattinimike on merkonomi.

Työpaikka voi olla erilaisissa organisaatioissa esimerkiksi asiakaspalvelun ja myynnin, markkinointiviestinnän, visuaalisen myyntityön, palvelumuotoilun, talouden sekä toimisto- tai kirjastopalvelujen tehtävissä, tilitoimistossa tai eri alan yritysten tai organisaatioiden omilla talousosastoilla.

Finaali

Taitaja2024 Kuopio -tapahtuman asiakaspalvelu ja myynti -lajin finaali järjestetään Kuopio-hallilla.

Kuopio-halli: Opistotie 4, 70200 Kuopio

Yleiskuvaus kilpailulajista

Asiakaspalvelun ja myynnin ammattilainen on moniosaaja, joka osaa toimia asiakaslähtöisesti erilaisissa palvelu- ja myyntitilanteissa huomioiden kannattavan liiketoiminnan, alan säännökset ja hyödyntäen kielitaitoaan. Asiakaspalvelun ja myyntityön ammattilainen osaa kerätä asiakaspalvelutilanteessa tietoa asiakkaalta ja laatia kehittämisehdotuksia.

Kilpailu on yksilökilpailu. Huom. Tässä lajissa semifinaaleihin voi ilmoittautua 3 kilpailijaa / oppilaitoksen toimipiste.

Osaamisvaatimukset

Asiakaspalvelu ja myynti pohjautuu liiketoiminnan perustutkinnon, merkonomi, tutkinnon perusteiden tavoitteisiin ja arvioinnin kriteereihin. Kilpailutehtävät mittaavat perustutkinnon asiakaspalvelun ja myynnin tutkinnonosien kiitettävän (K5) tason osaamista. Lajissa on osattava kartoittaa asiakkaan tarpeet, myydä asiakkaan tarpeita vastaavia tuotteita kannattavasti sekä palvella asiakkaita asiakaslähtöisesti erilaisissa toimintaympäristöissä. Lajissa tulee selviytyä asiakaspalvelutilanteista vieraalla kielellä (englanti). Lajissa työskentely on yrittäjämäistä, taloudellista ja laadukasta, hyvin organisoitua ja oma-aloitteista sekä suoritettu oikein laittein ja välinein työturvallisuus ja kestävä kehitys huomioiden.

Tehtäväpankki

Löydät lajin menneiden Taitaja-tapahtumien tehtävät Skills Finlandin Taitaja-tehtäväpankista.

Lajiohjausryhmä

  • Elina Pentikäinen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
  • Kari Soininen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
  • Marjo Koli, Turun ammatti-instituutti
  • Minttu Lindholm, Turun ammatti-instituutti
  • Konsta Ojanen, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
  • Minna Taivassalo, Opetushallitus
  • Sanna Isrikki, PeeÄssä
  • Mikko Laakkonen, Palvelualojen ammattiliitto PAM

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit