301

Asiakaspalvelu ja myynti / Finaali

Finalistit

Minttu Autonen

Sasky koulutuskuntayhtymä

Robin Hakala

Valkeakosken ammattiopisto

Iines Karetie

Mercuria

Linnea Leinonen

Koulutuskuntayhtymä OSAO

Siiri Rautiainen

Savon ammattiopisto

Ella Ruokonen

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto

Tiia Tolvanen

Ammattiopisto Samiedu

Oona Viinikainen

Novida

Yleiskuvaus kilpailutehtävästä ja arvioinnin kokonaisuus

Kilpailijoiden tehtävinä on esillepanon rakentaminen, fyysisen tuotteen myynti kuluttaja-asiakkaalle, palvelun esittely ja asiakaspalautteen kerääminen sekä mahdollisten kehittämisehdotusten tekeminen. Kilpailijat valmistautuvat sekä toimivat yritysmyyntitilanteessa ja vastaavat asiakaspalautteeseen kirjallisesti. Kilpailupäivien aikana kilpailijat tekevät erilaisia tehtäviä. Kilpailutehtävät on suunniteltu niin, että ne vastaavat aitoja työelämätilanteita. Finaalikuvausten tehtävänantoja voidaan muuttaa n. 30 %. Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuuden, voidaan kilpailusuoritus keskeyttää.

Lajin osaamisvaatimukset perustuvat liiketoiminnan alan perustutkinnon myynnin ja asiakaspalvelun tutkinnonosien perusteiden kiitettävään (K5) tasoon. Arvioinnissa huomioidaan myös kilpailun yhteiset teemat: yrittäjyys, kestävä kehitys, työhyvinvointi sekä työturvallisuus.

Pisteytyksessä käytetään CIS-pistelaskujärjestelmää, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä. Jokaisessa moduulissa on vähintään kolme tuomaria, jotka arvioivat kunkin kilpailusuorituksen erikseen. Kilpailun tulos määräytyy yhteenlaskettujen pisteiden mukaisesti. 

Kilpailupaikka

Kuopio-halli

Opistotie 4, Kuopio

Prisma Kuopio

Savilahdentie 10, Kuopio

Lajin aikataulu

20.-23.5.2024. Tarkempi aikataulu ja kilpailupaikka ilmoitetaan myöhemmin kunkin moduulin esittelyn kohdalla.

Materiaalit ja laitteet

Kilpailussa käytettävät materiaalit ja laitteet jaetaan kilpailutehtävien yhteydessä.

Käytännön ohjeita

Kilpailijalla on oltava mukanaan kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Tuomarit

 • Päätuomari Konsta Ojanen, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Maija Jormakka, PeeÄssä
 • Marjo Koli, Turun Ammatti-instituutti
 • Minttu Lindholm, Turun Ammatti-instituutti
 • Mikko Kolehmainen, Polar
 • Jere Ruotsalainen, Fantasia Works Oy
 • Sinikka Tuhkanen, PeeÄssä
 • Raakel Seppälä, Savonia
 • Pirjo Leskinen, PeeÄssä
 • Elias Kinnunen, Kuntokeskus Liikku
 • Suvi Karjalainen, Kainuun ammattiopisto
 • Satu Suvivirta, Palvelualojen ammattiliitto PAM

Kestävä kehitys

Lajitehtävät, kumppanit ja tuotteet on valikoitu kestävä kehitys huomioiden. Lajialueen sisustukseen ei osteta uutta, vaan kaikki tapahtumassa käytettävät kalusteet ja materiaalit saadaan eri sidosryhmien käytössä olevista kalusteista ja materiaaleista. Opiskelijat otetaan mukaan jo suunnitteluvaiheessa ja he ovat mukana toteuttamassa tapahtumaa. Teemme yhteistyötä pluslajin kanssa ja huomioimme myös lajialueen esteettömyyden. Korostamme alueella yhteisöllisyyttä ja pidämme huolta ryhmäyttämisestä kaikkien kilpailijoiden, huoltajien sekä toimitsijoiden kesken.

Yrittäjyys

Yrittäjyys otetaan lajissa huomioon yrittäjämäisessä työotteessa. Kilpailutehtävät on suunniteltu aitojen työelämätilanteiden pohjalta.

Työturvallisuus

Työturvallisuus on huomioitu lajissa työprosessien avoimuutena ja mahdollisten vaaratilanteiden ennaltaehkäisemisenä sekä ergonomisen työotteen huomioimisena.

Työturvallisuus huomioidaan myös finaalitehtävissä.

Moduuli 1/Kerää ja skannaa palvelun esittely ja asiakaspalautteen kerääminen

Prisma on perheystävällinen hypermarket, jossa on pysyvästi edullinen hintataso ja monipuolinen valikoima. Prismassa voit hoitaa kaikki kodin hankinnat yhdellä kauppamatkalla. Laajan elintarvike- ja päivittäistavaravalikoiman lisäksi Prismassa on kattava tarjonta kodin, vapaa-ajan, kodintekniikan ja pukeutumisen tuotteita. Kuopion Prismassa työskentelee n. 200 työntekijää. Tyytyväinen asiakas on työmme tavoite ja olemme työssä asiakkaitamme varten.

Lisätietoa:

Prisma

S-ryhmä

Kerää ja skannaa -käyttöehdot ja tietosuojainformaatio

Kilpailija työskentelee Prisma Kuopion asiakaspalvelijana. Kilpailijan tehtävänä on kontaktoida ja esitellä Kerää ja skannaa palvelua asiakkaille sekä kerätä käyttäjäkokemuksia palvelua jo käyttäviltä asiakkailta. Kilpailutehtävässä ensisijaisina kohderyhminä ovat asiakasomistajat, jotka voivat tunnistautua palveluun.  

Aika ja paikka: Tiistaina 21.5.2024 klo 8.30 – 16.00 Prismassa määritetyllä alueella. 

Moduuli 1: Arviointiperusteet 

Käytettävissä oleva aika: 30 min + 10 min asiakaspalautteiden kirjaaminen, 5 min itsearviointi ja tuomaripalaute 
Pisteet: 15 p.  

Arviointikriteerit: 

 • Asiakaspalveluun ja yrityksen ilmeeseen sopiva ulkoinen olemus  
 • Kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden kontaktointi ja tarpeiden kartoitus 
 • Palvelun esittely ja havainnollistaminen suomeksi ja tarvittaessa myös muilla kielillä 
 • Asiakastietoihin liittyvien säädöksien ja ohjeiden noudattaminen 
 • Vuorovaikutustaidot asiakkaiden kanssa
 • Asiakaskokemuksen kerääminen keskustelemalla 
 • Yrittäjämäinen toiminta
 • Arvioi omaa suoriutumistaan palvelutilanteissa ja löytää kehittämiskohteita   

Moduuli 2/Teeman mukaisen esillepanon rakentaminen 

Prisma on perheystävällinen hypermarket, jossa on pysyvästi edullinen hintataso ja monipuolinen valikoima. Prismassa voit hoitaa kaikki kodin hankinnat yhdellä kauppamatkalla. Laajan elintarvike- ja päivittäistavaravalikoiman lisäksi Prismassa on kattava tarjonta kodin, vapaa-ajan, kodintekniikan ja pukeutumisen tuotteita. Kuopion Prismassa työskentelee n. 200 työntekijää. Tyytyväinen asiakas on työmme tavoite ja olemme työssä asiakkaitamme varten.

Lisätietoa:

Prisma

Kilpailijan työskentelee Prisma Kuopion käyttötavaramyyjänä. Kilpailija rakentaa kilpailupäivänä kevään/kesän juhlat –teeman mukaisen esittelypöydän myyntiä varten, huomioiden myyvän esillepanon. Esillepanon valmistuttua kilpailija esittelee tuomaristolle tekemänsä ratkaisut esillepanon suhteen.   

Aika ja paikka: Tiistaina 21.5.2024 klo 8.30 – 16.00 Prismassa määritetyllä alueella. 

Moduuli 2: Arviointiperusteet 

Käytettävissä oleva aika: enintään 50 minuuttia aikaa pöydän tekemiseen, n. 5 min esittely tuomareille, 5 min itsearviointi ja tuomaripalaute / kilpailija.


Pisteet: 20 p.  

Arviointikriteerit:   

 • Teeman mukaisen myyvän esillepanon tehokas rakentaminen toimintaympäristö huomioiden 
 • Hinta- ja kampanja- ja tuotetietojen merkitseminen  
 • Työergonomia, yrittäjämäinen työote ja kestävä kehitys  
 • Tehtyjen ratkaisujen perusteleminen ja mahdollisten kehittämiskohteiden tunnistaminen  
 • Vuorovaikutustaidot 

Moduuli 3/Fitness- ja hyvinvointikellojen myynti 

Prisma on perheystävällinen hypermarket, jossa on pysyvästi edullinen hintataso ja monipuolinen valikoima. Prismassa voit hoitaa kaikki kodin hankinnat yhdellä kauppamatkalla. Laajan elintarvike- ja päivittäistavaravalikoiman lisäksi Prismassa on kattava tarjonta kodin, vapaa-ajan, kodintekniikan ja pukeutumisen tuotteita. Kuopion Prismassa työskentelee n. 200 työntekijää. Tyytyväinen asiakas on työmme tavoite ja olemme työssä asiakkaitamme varten.

Lisätietoa:

Prisma

Polar Ignite 3

Polar Flow  

Kilpailija työskentelee Prisma Kuopion viihde- ja sportosastolla myyjänä. Kilpailijan tehtävänä on esitellä ja myydä kuluttaja-asiakkaille Prisman valikoimassa olevia Polar Ignite 3 fitness- ja hyvinvointikelloja ja niihin liittyviä käyttöyhteystuotteita.  

Myyjä palvelee asiakkaita, kartoittaa heidän tarpeitaan sekä esittelee ja myy esilläolevia tuotteita suomeksi ja englanniksi. Myyjän käytössä on Polar myyntituotteet sekä Polar Flow sovellus, jota asiakas voi hyödyntää verkkotyökaluna treenien, aktiivisuuden ja unen suunnitteluun ja seurantaan.

Aika ja paikka: Tiistaina 21.5.2024 klo 8.30 – 16.00 Prismassa määritetyllä alueella. 

Moduuli 3: Arviointiperusteet 

Käytettävissä oleva aika: 30 min + 5 min itsearviointi ja tuomaripalaute  
Pisteet: 25 p.  

Arviointikriteerit  

 • Vuorovaikutus asiakkaan kanssa 
 • Asiakaspalveluun ja yrityksen ilmeeseen sopiva ulkoinen olemus  
 • Asiakaspalvelu suomeksi ja englanniksi  
 • Asiakkaan tarpeiden kartoittaminen   
 • Tuotetuntemus, tuotteiden esittely ja myyntityö 
 • Vastaväitteiden käsittely, kaupan päättäminen ja lisämyynti
 • Oman suoriutumisen arviointi   

Moduuli 4/Myyntitiimissä toimiminen, myyntimateriaalin valmistaminen sekä myyntipuhe

Fantasia Works Oy is an international key player in designing and building themed activity attractions. Backed by over 20 years of theme-building experience, our mission is to be the industry leader in providing themed activity attractions for all ages. We aim to be the best partner for Family Entertainment operators and investors in the Nordics.

Fantasia Works is a subsidiary of Lappset Group, which is one of the leading manufacturers of playgrounds, outdoor sports equipment, park and street furniture, and themed attractions worldwide. Our fun, inspiring, and positively surprising facilities help people strengthen their heartbeats. Our vision is to be our customers’ first choice by creating the greatest customer and end-user experiences.

Lappset is a family-run company, founded in 1970. The Group’s network of 9 subsidiaries extends to eight countries including Finland, Estonia, France, Germany, the Netherlands, Sweden, China, and the US. The Group headquarters is in Rovaniemi Finland, and its Finnish sales office is in Helsinki. Production units are in Finland, the Netherlands, and Estonia. The network of dealers extends to approximately 60 countries. The Group has a staff of almost 400 professionals.

More information:

Fantasia Works

Lappset

Moduuli koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa kilpailija toimii Fantasia Worksin myyntitiimin jäsenenä. Myyntitiimin tavoite on miettiä ja saada aikaan erilaisia myyntiargumentteja lajialueella olevasta laitteesta.

Toisessa osassa kilpailijan tehtävänä on luoda annettujen ohjeiden mukaisesti esittelymateriaali Fantasia Worksin brändistä Suomen markkinoita koskien. Kilpailijoilla on käytössä tietokoneet sekä mahdollisesti myös muuta materiaalia. Ennakkoon tehtyä materiaalia ei saa käyttää.

Kolmannessa osassa kilpailijan tehtävänä on esittää oma suunnitelma suullisesti Fantasia Works yrityksen johdolle. Kilpailija hyödyntää aiemmin valmistamaansa materiaalia esittelyssä. Suunnitelma esitetään suomeksi.

Aika ja paikka: Keskiviikko 22.5.2024 klo 8.00-16.00 Kuopio-Hallissa määritetyllä alueella 

Moduuli 4: Arviointiperusteet 

Käytettävissä oleva aika:

Osa 1: Myyntitiimi 20min

Osa 2: Esittelymateriaalin tekeminen 80 min

Osa 3: Myyntipuhe n. 6-7 min

Pisteet: 25 p.  

Arviointikriteerit  

 • Esittelymateriaalin hyödyntäminen, selkeys ja toimivuus käytännössä   
 • Asiakaspalveluun ja yrityksen ilmeeseen sopiva ulkoinen olemus  
 • Brändin esittely ja havainnollistaminen suomeksi ja tarvittaessa myös muilla kielillä   
 • Innovatiivisuus ja yrittäjämäinen toiminta 
 • Esityksen selkeys, informatiivisuus ja mielenkiinnon herättäminen 
 • Vuorovaikutustaidot  ja kielitaito

Kehittämiskohteiden esittely ja perustelut   

Moduuli 5/Kerää ja skannaa palvelun kehittäminen

Kilpailija hyödyntää moduulissa 1 keräämiä asiakaspalautteita. Kilpailija kokoaa palautteista yhteenvedon ja esittää sen Prisman johdolle sähköisesti. Kilpailija esittelee myös mahdollisia kehittämisehdotuksia palvelun käytön parantamiseksi.

Aika ja paikka: Keskiviikko 22.5.2024 klo 8.00-16.00 Kuopio-Hallissa määritetyllä alueella 

Moduuli 5: Arviointiperusteet 

Käytettävissä oleva aika: 20 min   
Pisteet: 5 p.  

Arviointikriteerit  

 • Asiakaspalautteen hyödyntäminen 
 • Kehittämiskohteiden esittely ja perustelut   

Jälkitoimien hoitaminen ohjeiden mukaisesti   

Moduuli 6/Asiakaspalautteeseen vastaaminen  

Moduuli 6: Asiakaspalautteeseen vastaaminen  

Kuntokeskus Liikku on suomalainen kuntokeskus, jossa riittää tilaa treenata eikä happi lopu kesken. Ensimmäinen Liikku avattiin vuonna 2010 ja nyt toimipisteitä on yli 50 ympäri Suomen. Toimintaamme ohjaa meille tärkeät arvot; Reiluus, Elämänilo, Rohkeus ja Kannustaminen. Me Liikussa uskomme, että paras treeni on tehty treeni. Meille se tarkoittaa sitä, että kaikki treenit ovat yhtä arvokkaita. Ei ole väliä, mikä on tavoitteesi, lähtökohtasi tai kuntotasosi – kunhan tulet ja teet. Kun sinä voit hyvin, sinulla on voimaa nauttia elämästä, ottaa vastuuta ja jakaa hyvää eteenpäin. Me uskomme sinuun ja itseemme. Tule ja tutustu ja liity meidän joukkoomme. Me olemme sinua ja entistäkin innostavampaa maailmaa varten.

Lisätietoa:

Kuntokeskus Liikku

Kilpailija työskentelee Kuntokeskus Liikku Oy:n asiakaspalvelussa ja hänen kilpailutehtävänään on asiakastyytyväisyydestä huolehtiminen vastaamalla haastavaan asiakaspalautteeseen sähköpostitse. Kilpailijoiden käytössä on yrityksen verkkosivut sekä ohjeistus asiakaspalveluun.  

Aika ja paikka: Torstai 23.5.2024 klo 8.20-9.30 Kuopio-Hallissa määritetyllä alueella

Moduuli 6: Arviointiperusteet 

Käytettävissä oleva aika: 30 min  
Pisteet: 10 p.  

Arviointi  

 • Asiakaspalvelun hoitaminen sähköisesti 
 • Palvelutuotteen tunteminen  
 • Käsittelee ja hoitaa haasteellisen asiakaspalvelutilanteen palvelukonseptin mukaisesti kehittäen asiakastyytyväisyyttä   

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit