301

Kundbetjäning och Försäljning / Final

Finalister

Minttu Autonen

Sasky koulutuskuntayhtymä

Robin Hakala

Valkeakosken ammattiopisto

Iines Karetie

Mercuria

Linnea Leinonen

Koulutuskuntayhtymä OSAO

Siiri Rautiainen

Savon ammattiopisto

Ella Ruokonen

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto

Tiia Tolvanen

Ammattiopisto Samiedu

Oona Viinikainen

Novida

Tävlingsplats

Kuopio-halli

Opistotie 4, Kuopio

Prisma Kuopio

Savilahdentie 10, Kuopio

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen

De tävlandes uppgifter går ut på att bygga en exponering, sälja en fysisk produkt till en konsumentkund, presentera en tjänst och samla in kundrespons samt att utarbeta eventuella utvecklingsförslag. De tävlande ska förbereda sig och framträda i en försäljningssituation för ett företag och skriftligt besvara kundrespons. Under tävlingsdagarna utför de tävlande olika uppgifter. Tävlingsuppgifterna är planerade så att de ska motsvara äkta arbetslivssituationer. Uppgiftsbeskrivningarna i finaluppgiften kan ändras ca 30 %. Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas.

Kraven på kunnande i grenen baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensdelarna försäljning och kundservice i examensgrunderna för grundexamen i affärsverksamhet. Vid bedömningen beaktas också tävlingens gemensamma teman företagsamhet, hållbar utveckling, arbetsvälmående och arbetssäkerhet.

I poängbedömningen används CIS-poängberäkningssystemet där maxpoängen i en gren är 100 poäng.  Varje modul har minst tre domare som var för sig bedömer varje tävlingsprestation. Tävlingens resultat avgörs av de sammanräknade poängen.

Grenens tidtabell

20–23.5.2024. En noggrannare tidtabell och tävlingsplatsen meddelas senare för varje modul i samband med presentationen av modulerna.

Material och maskiner

Material och apparater som används i tävlingen delas ut i samband med tävlingsuppgifterna.

Praktiska råd

Den tävlande ska ha med sig identitetsbevis.

Domare

 • Huvuddomare Konsta Ojanen, Winnova
 • Maija Jormakka, PeeÄssä
 • Marjo Koli, Turun Ammatti-instituutti
 • Minttu Lindholm, Turun Ammatti-instituutti
 • Mikko Kolehmainen, Polar
 • Jere Ruotsalainen, Fantasia Works Oy
 • Sinikka Tuhkanen, PeeÄssä
 • Raakel Seppälä, Savonia
 • Pirjo Leskinen, PeeÄssä
 • Elias Kinnunen, Kuntokeskus Liikku
 • Suvi Karjalainen, Kainuun ammattiopisto
 • Satu Suvivirta, Palvelualojen ammattiliitto PAM

Hållbar utveckling

Grenuppgifterna, partners och produkterna har valts så att hållbar utveckling beaktats. För inredning av grenområdet köps inget nytt, utan alla möbler och allt material som används vid evenemanget fås i form av möbler och material som intressentgrupper har i användning. Studerande tas med redan i planeringsskedet och de är med och genomför evenemanget. Vi samarbetar med plusgrenen och beaktar också att grenområdet ska vara tillgängligt. På området betonar vi delaktighet och vi är måna om gruppsammanhållning mellan alla tävlande, följeslagare och funktionärer.

Företagsamhet

Företagsamhet beaktas i grenen i ett företagsamt arbetssätt. Tävlingsuppgifterna är planerade utgående från äkta arbetslivssituationer.

Arbetssäkerhet

Arbetssäkerheten har i grenen beaktats i öppenhet i arbetsprocesserna och i förebyggande av farliga situationer samt i beaktande av ett ergonomiskt arbetssätt.

Arbetssäkerheten beaktas också i finaluppgifterna.

Modul 1/Presentation av tjänsten samla och skanna, och insamling av kundrespons

Prisma är en familjevänlig hypermarket som alltid har en förmånlig prisnivå och ett mångsidigt sortiment. I Prisma kan du klara av att göra alla inköp med en enda butiksresa. Utöver det omfattande utbudet på livsmedel och dagligvaror har Prisma ett brett sortiment av produkter för hemmet och fritiden, hemelektronik och klädsel. På Kuopio Prisma arbetar ca 200 arbetstagare. En nöjd kund är målet för vårt arbete och vi är i arbete för våra kunder.

Mer information:

Prisma

S-ryhmä

Kerää ja skannaa -käyttöehdot ja tietosuojainformaatio

Den tävlande arbetar som kundrådgivare på Kuopio Prisma. Den tävlande ska kontakta kunder och presentera tjänsten Samla och skanna för dem samt samla in användarerfarenheter av kunder som redan använder tjänsten. Målgrupper i tävlingsuppgiften är i första hand ägarkunder som kan logga in i tjänsten.  

Tid och plats: Tisdag 21.5.2024 kl. 8.30 – 16.00 i Prisma på ett bestämt område. 

Modul 1: Bedömningsgrunder 

Tid för uppgiften: 30 min + 10 min registrering av kundrespons, 5 min självbedömning och domarrespons 
Poäng: 15 p.  

Bedömningskriterier: 

 • Yttre skick som passar för kundservice och företagets stil  
 • Att ta kontakt med kunder som hör till målgruppen och kartläggning av behov 
 • Presentation och åskådliggörande av tjänsten på svenska och vid behov också på andra språk 
 • Iakttagande av författningar och instruktioner gällande kunduppgifter 
 • Interaktionsförmåga med kunden
 • Insamling av kunderfarenheter genom diskussion 
 • Företagarinriktad verksamhet
 • Bedöma sitt eget genomförande av servicesituationerna och hitta utvecklingspunkter   

Modul 2/Byggande av en exponering enligt ett tema 

Prisma är en familjevänlig hypermarket som alltid har en förmånlig prisnivå och ett mångsidigt sortiment. I Prisma kan du klara av att göra alla inköp med en enda butiksresa. Utöver det omfattande utbudet på livsmedel och dagligvaror har Prisma ett brett sortiment av produkter för hemmet och fritiden, hemelektronik och klädsel. På Kuopio Prisma arbetar ca 200 arbetstagare. En nöjd kund är målet för vårt arbete och vi är i arbete för våra kunder.

Mer information:

Prisma

Den tävlande arbetar som bruksvaruförsäljare på Kuopio Prisma. Den tävlande ska på tävlingsdagen bygga ett exponeringsbord för försäljning enligt temat vårens/sommarens fester, och beakta en kommersiell exponering. Efter att exponeringen blivit klar presenterar den tävlande sina exponeringslösningar för domarna.   

Tid och plats: Tisdag 21.5.2024 kl. 8.30 – 16.00 i Prisma på ett bestämt område. 

Modul 2: Bedömningsgrunder 

Tid för uppgiften: högst 50 minuter tid för att sätta upp bordet, ca 5 min presentation för domarna, 5 min självbedömning och domarrespons/tävlande.


Poäng: 20 p.  

Bedömningskriterier:   

 • Effektivt byggande av en kommersiell exponering enligt temat med beaktande av verksamhetsmiljön 
 • Märkning av pris-, kampanj-  och produktuppgifter  
 • Arbetsergonomi, företagarinriktat arbetssätt och hållbar utveckling  
 • Motivering av de lösningar som valts och identifiering av eventuella utvecklingspunkter  
 • Interaktionsförmåga 

Modul 3/Försäljning av livsstils- och träningsklockor 

Prisma är en familjevänlig hypermarket som alltid har en förmånlig prisnivå och ett mångsidigt sortiment. I Prisma kan du klara av att göra alla inköp med en enda butiksresa. Utöver det omfattande utbudet på livsmedel och dagligvaror har Prisma ett brett sortiment av produkter för hemmet och fritiden, hemelektronik och klädsel. På Kuopio Prisma arbetar ca 200 arbetstagare. En nöjd kund är målet för vårt arbete och vi är i arbete för våra kunder.

Mer information:

Prisma

Polar Ignite 3

Polar Flow  

Den tävlande arbetar som försäljare på nöjes- och sportavdelningen på Kuopio Prisma. Den tävlande ska för konsumentkunder presentera och sälja Polar Ignite 3 livsstils- och träningsklockkor som finns i Prismas sortiment och sambandsprodukter till dem.   

Försäljaren betjänar kunderna, kartlägger deras behov samt presenterar och säljer de produkter som är framsatta på svenska och engelska. Den tävlande har tillgång till Polar försäljningsprodukter samt applikationen Polar Flow, som kunden kan använda som webbverktyg för planering och uppföljning av träningar, aktivitet och sömn.

Tid och plats: Tisdag 21.5.2024 kl. 8.30 – 16.00 i Prisma på ett bestämt område. 

Modul 3: Bedömningsgrunder 

Tid för uppgiften: 30 min + 5 min självbedömning och domarrespons  
Poäng: 25 p.  

Bedömningskriterier  

 • Interaktion med kunden 
 • Yttre skick som passar för kundservice och företagets stil  
 • Kundservice på svenska och engelska  
 • Kartläggning av kundens behov   
 • Produktkännedom, produktpresentation och försäljningsarbete 
 • Hantering av motpåståenden, köpbeslut och tilläggsförsäljning
 • Bedömning av den egna prestationen   

Modul 4/Arbete i försäljningsteam, framställning av försäljningsmaterial samt försäljningstal

Fantasia Works Oy is an international key player in designing and building themed activity attractions. Backed by over 20 years of theme-building experience, our mission is to be the industry leader in providing themed activity attractions for all ages. We aim to be the best partner for Family Entertainment operators and investors in the Nordics.

Fantasia Works is a subsidiary of Lappset Group, which is one of the leading manufacturers of playgrounds, outdoor sports equipment, park and street furniture, and themed attractions worldwide. Our fun, inspiring, and positively surprising facilities help people strengthen their heartbeats. Our vision is to be our customers’ first choice by creating the greatest customer and end-user experiences.

Lappset is a family-run company, founded in 1970. The Group’s network of 9 subsidiaries extends to eight countries including Finland, Estonia, France, Germany, the Netherlands, Sweden, China, and the US. The Group headquarters is in Rovaniemi Finland, and its Finnish sales office is in Helsinki. Production units are in Finland, the Netherlands, and Estonia. The network of dealers extends to approximately 60 countries. The Group has a staff of almost 400 professionals.

More information:

Fantasia Works

Lappset

Modulen består av tre delar. I den första delen är den tävlande medlem i Fantasia Works försäljningsteam. Försäljningsteamet har som mål att fundera på och åstadkomma olika försäljningsargument för en apparat som finns på grenområdet.

I den andra delen ska den tävlande enligt givna anvisningar skapa ett presentationsmaterial för varumärket Fantasia Works med tanke på den finländska marknaden. De tävlande får använda datorer och eventuellt också annat material. Material som utarbetats på förhand får inte användas.

I den tredje delen ska den tävlande muntligt presentera en egen plan för företaget Fantasia Works ledning. Den tävlande utnyttjar sitt tidigare framställda material vid presentationen. Planen presenteras på svenska.

Tid och plats: Onsdag 22.5.2024 kl. 8.00 – 16.00 i Kuopio-Halli på ett bestämt område 

Modul 4: Bedömningsgrunder 

Tid för uppgiften:

Del 1: Försäljningsteam 20min

Del 2: Framställning av presentationsmaterial 80 min

Del 3: Försäljningstal ca 6-7 min

Poäng: 25 p.  

Bedömningskriterier  

 • Användning av presentationsmaterialet, dess tydlighet och funktionalitet i praktiken    
 • Yttre skick som passar för kundservice och företagets stil  
 • Presentation och åskådliggörande av varumärket på svenska och vid behov också på andra språk   
 • Innovativitet och företagarinriktad verksamhet 
 • Tydlig, informativ och intresseväckande presentation  
 • Interaktionsförmåga och språkkunskaper  
 • Presentation av utvecklingspunkter och motiveringar   

Modul 5/Utveckling av tjänsten Samla och Skanna

Den tävlande utnyttjar kundrespons som insamlats i modul 1. Den tävlande sammanställer ett sammandrag av responssvaren och presenterar det elektroniskt för Prismas ledning. Den tävlande presenterar också eventuella utvecklingsförslag för förbättring av tjänstens användning.

Tid och plats: Onsdag 22.5.2024 kl. 8.00 – 16.00 i Kuopio-Halli på ett bestämt område 

Modul 5: Bedömningsgrunder 

Tid för uppgiften: 20 min   
Poäng: 5 p.  

Bedömningskriterier  

 • Utnyttjande av kundrespons 
 • Presentation av utvecklingspunkter och motiveringar   
 • Åtgärder efteråt enligt anvisningar   

Modul 6/Besvarande av kundrespons

Modul 6: Besvarande av kundrespons  

Kuntokeskus Liikku är ett finländskt gym, där det finns plats att träna och där syret inte tar slut. Det första Liikku öppnades 2010 och nu finns det fler än 50 fitnessklubbar runt om i Finland. Vår verksamhet styrs av våra värderingar som är viktiga för oss; Redighet, Livsglädje, Mod och Uppmuntran. I Liikku tror vi att den bästa träningen är den genomförda träningen. För oss innebär det att alla träningar är lika värdefulla. Det spelar ingen roll vad du har för mål, utgångspunkt eller konditionsnivå – bara du kommer och tränar. När du mår bra har du kraft att njuta av livet, ta ansvar och dela det goda vidare. Vi tror på dig och på oss själva. Kom och bekanta dig och anslut dig till oss. Vi är till för dig och för en alltmer inspirerande värld.

Mer information:

Kuntokeskus Liikku

Den tävlande arbetar i kundservicen i Kuntokeskus Liikku Oy och ska i tävlingsuppgiften ha omsorg om kundtillfredsställelsen genom att besvara en utmanande kundrespons per e-post. De tävlande har tillgång till företagets webbsidor och instruktioner för kundservice.  

Tid och plats: Torsdag 23.5.2024 kl. 8.20-9.30 i Kuopio-Halli på ett bestämt område 

Modul 6: Bedömningsgrunder 

Tid för uppgiften: 30 min  
Poäng: 10 p.  

Bedömning  

 • Sköta kundservice elektroniskt 
 • Kännedom om tjänsteprodukten  
 • Hanterar och sköter en utmanande kundservicesituation enligt servicekonceptet och utvecklar kundtillfredsställelsen    

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners