316

Fastighetsskötsel

Uppgifterna i grenen baserar sig på grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen. Yrkesbenämningar inom grundexamen är lokalvårdare, hemvårdare och fastighetsskötare.

I grenen för fastighetsskötsel sker tävlingen under yrkesbenämningen fastighetsskötare.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Fastighetsservicebranschen är ett mångsidigt yrkesområde. Fastighetsskötare arbetar med uppgifter inom skötsel, underhåll och reparation av fastigheter samt med kundbetjäning. Arbetet sker ofta inom fastighetsservice- och fastighetsunderhållsföretag samt inom kommuner och industrier.

Arbetsobjekt kan vara t.ex. läroanstalter, affärsutrymmen, bostäder, social- och hälsovårdslokaler, industrianläggningar, hotell samt andra kundutrymmen.

Till fastighetsskötarens arbetsbild för underhåll och övervakning av fastigheter, skötsel av gårdsområden och små reparationsarbeten i enlighet med serviceavtalet. En fastighetsskötare har breda yrkeskunskaper inom fastighetsskötsel.

En fastighetsskötare kan anpassa sitt kunnande i en föränderlig arbetsmiljö. Av en fastighetsskötare krävs ett självständigt och ansvarsfullt arbete, tekniskt kunnande samt samarbets- och kundbetjäningsfärdigheter.

Tävlingsuppgifterna kan användas som yrkesprov. Utgående från erhållet intyg från tävlingen kan den studerande / den tävlande begära om erkännande av kunnande.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

Grenens tävlingsuppgifter baserar sig på Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen nivån beromvärd gällande kraven på yrkesskicklighet i kompetensområdet för fastighetsskötsel.

I grenen betonas uppgifter inom underhåll, service och reparation samt kundbetjäning. Tävlingsuppgifterna görs i nära samarbete med arbetslivet och tävlingsuppgifterna baserar sig på arbetslivets krav.

Tävlingsuppgifterna kan användas som yrkesprov.

Uppgiftsbank

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills Finlands uppgiftsbanken.

Grenansvariga

Styrgrupp

  • Petri Jokimäki, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
  • Ilir Avdiu, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
  • Kim Björkman, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
  • Heikki Nousiainen, Ammattiopisto Spesia
  • Tiia Brax, Kiinteistötyönantajat Ry
  • Aki Savolainen, Sinimäki Oy
  • Roman Hiisku, Aallokko Oy
  • Tomi Ahokas, Opetushallitus

Evenemangets huvudsamarbetspartners