AN2

Processbranschen


Den här typen av uppgifter är baserade på grundexamen inom processindustrin.

Yrkesbeteckningen för grundexamen är processoperatör.

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Som processoperatör ansvarar du för smidig produktion inom industrin. Du övervakar automatiserade processer för olika typer av produktion och utför underhållsarbete. Produktionen av kemikalier, läkemedel, bränslen, rengöringsmedel, färger, papper och förpackningar sker i automatiserade processer, och du är ständigt uppmärksam på att övervaka situationen och redo att utföra underhållsarbete när det behövs.

Krav på kunnande


Med utbildningen kan du tillämpa dina kunskaper och färdigheter i många varierande situationer under arbetspassen. I ditt arbete hanterar du olika kemikalier, utför justeringsåtgärder i processerna och kan använda olika produktionsautomatiseringssystem. Under ditt vakande öga kan även rent vatten, energi och värme produceras. Egenskaper som krävs för arbetet inkluderar noggrannhet, omsorg och ansvarstagande.

Evenemangets huvudsamarbetspartners