311

Djurskötare

Grenens uppgifter baserar sig på grundexamen inom lantbruksbranschen. Grundexamens examensbenämningar är djurskötare.

En djurskötare kan arbeta till exempel som boskapsskötare, lantbruksavbytare, landsbygdsföretagare eller i en husdjurspark, djuraffär och djurpensionat.

Mästare 2024
Final

Denna gren tävlas i Ylä-Savon ammattiopisto, Peltoniemi

Ylä-Savon ammattiopisto
Kotikyläntie 254
74150 IISALMI

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Djurskötarens uppgifter baserar sig på kraven för grundexamen inom lantbruksbranschen. Uppgifternas baserar sig på skötsel av produktionsdjur och omsorg om deras välbefinnande, näring, centrala livsfunktioner samt hälsovård.
Kravnivån är i enlighet med examensgrundernas berömliga nivå.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

En framgångsrik tävlande kan sörja för djurens välmående under olika omständigheter och syften. Den tävlande känner djurets artspecifika beteende och grundbehov och kan på basen av dessa anpassa sitt kunnande inom djurskötsel. Den tävlande ska kunna hantera djur på rätt sätt och med beaktande av etiska principer.

För att lyckas i tävlingen ska den tävlande, förutom att ha goda djurskötarkunskaper, även kunna ta ansvar, ta egna initiativ, vara kvalitetsmedveten och kunna samarbeta samt känna till principerna för hållbar utveckling. Den tävlande arbetar planenligt och beaktar arbetssäkerhet i sin verksamhet.

Uppgiftsbank

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills Finlands uppgiftsbanken.

Grenansvariga

Styrgrupp

 • Päivi Kallionpää, Ylä-Savon ammattiopisto YSAO
 • Laura Leinonen, Ylä-Savon ammattiopisto YSAO
 • Mari Pukkila, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda
 • Leena Eklöf, Ammattiopisto Livia
 • Taru Tukia, Ammattiopisto Livia
 • Kaisu Korhonen, Kainuun ammattiopisto KAO
 • Karita Kauppinen
 • Sari Kokko, Royal Canin
 • Maarit Hietanen, Kinnusen Mylly
 • Marjatta Säisä, Opetushallitus
 • Eveliina Pekkarinen, Faba
 • Ilkka Mehtälä, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Piritta Pärssinen, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä Kpedu
 • Sari Kolehmainen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners