302

Frisering

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på examensgrunderna i grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen. Examensbenämningarna i grundexamen är frisör, kosmetikrådgivare, kosmetolog och barberare.

Beroende på kompetensområde kan arbetsplatserna finnas till exempel i vid en friser- eller barberarsalong som självständig företagare, som anställd, med hyrd stol eller som avtalsföretagare.

Mästare 2024
Final

Denna gren tävlas i Kuopio-halli.

Opistotie 4, 70200 Kuopio

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Grenens tävlingsuppgifter baserar sig på kravnivån berömliga i kompetensområdet för barberar- och för frisörarbete i grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen samt på arbetslivets krav på unga arbetstagare. Examensbenämning är frisör/barberare.

Barberare och frisörer kan på ett mångsidigt sätt betjäna kunder i olika hår- och skäggbehandlingar. Förutom kundbetjäningsförmåga är en god produktkännedom och omsorg om arbets- och kundsäkerheten central i kunnandet. I yrket betonas även företagsamhet.

Tävlingsuppgifterna är i enlighet med examensgrunderna och motsvarar det kunnande som behövs i arbetslivet. Tävlingsuppgifterna kan tillgodogöras för påvisande av kunnande i examen.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

Kunskapsområden i frisering:

 • försäljningsarbete och kundfokuserade tjänster inom hår- och skönhetsbranschen
 • frisörtjänster
 • barberartjänster
 • tjänster för fest och temafrisyrer
 • färgningstjänster
 • strukturbehandlingar.

En framgångsrik tävlande ska dessutom ha/kunna:

 • tekniskt och konstnärligt kunnande inom barberar- och frisörarbetet 
 • självständigt planera och genomföra uppgifter inom branschen
 • betjäna kunder
 • sälja och marknadsföra produkter och tjänster
 • den teori som styr arbetet
 • arbeta säkert, hygieniskt och ergonomiskt
 • arbeta ekonomiskt och iaktta hållbar utveckling
 • arbeta enligt etiska och estetiska principer.

Uppgiftsbank

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills Finlands uppgiftsbanken.

Styrgrupp

 • Jorma Aartonen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
 • Ulla Tila, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
 • Henna Kuikka, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Auli Maunuvaara, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Sanna Liinoja, Turun ammatti-instituutti
 • Tiia Peltola, Turun ammatti-instituutti
 • Kirsi Hangasmaa, Jokilaaksojen
  koulutuskuntayhtymä JEDU
 • Taneli Ylinen, Stadin ammattiopisto
 • Satu Laiho, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
 • Heli Råglund, Stadin ammattiopisto
 • Riikka Reimasto, Salon Aurora
 • Anna Kylä-Kaila, Opetushallitus
 • Kirsi Kähkönen, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Samiedu

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners