206

Webbutveckling

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen i informations- och kommunikationsteknik. Examensbenämningen i grundexamen kan vara datanom eller programutvecklare.

Arbetsplatser kan vara till exempel programutvecklingsuppgifter inom programmeringsbranschens företag, inom den offentliga sektorn, vid reklambyråer eller andra motsvarande företag.  

Mästare 2024
Final

Denna gren tävlas i Savon ammattiopisto.

Hehkukatu 1, 70211 Kuopio

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Webbutveckling är en mångsidig gren som kräver att de tävlande har förmågan att skapa webbapplikationer/-lösningar som är trevliga att använda, responsiva och fungerar väl tekniskt.

Den tävlande bör ha god kännedom om de olika skedena i processen med att producera bra webbapplikationer/-lösningar.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

Den tävlande ska kunna skapa en noggrann uppfattning om kunden, produktens informationsinnehåll och tjänster, användarmålgruppen samt den centrala verksamhetsidén.

Den tävlande ska kunna skapa en grundläggande designskiss (eng. wireframe), layout-planen för grund- och/eller första sidans användargränssnitt, bestämma vilka teknologier (t.ex. programmeringsspråk och programvara) som ska användas när produkten skapas.

Den tävlande sammanställer webbapplikationen/-lösningen genom att använda olika teknologier och program. Den tävlande testar webbapplikationen/-lösningen med olika webbläsare, terminaler och med validerare. Den tävlande publicerar webbplatsen på servern och presenterar den för kunden. Den tävlande bör behärska frågor som har att göra med servrar och databaser.

Den tävlande gör upp den dokumentation som behövs för underhåll av tjänsten och instruerar kunden i hur man tar webbplatsen i bruk och hur den används. Den tävlande ska ha de interaktionsfärdigheter som behövs i teamarbete och i tävlingssituationen visa prov på företagsamhet. I arbetsutförandet ska den tävlande beakta de ergonomiska aspekter som har att göra med den egna arbetshälsan.

Förutom ovannämnda färdigheter ska den tävlande också kunna:

 • beakta dataskyddet och de vanligaste standarderna
 • förverkliga webbapplikationen/-lösningen genom att dra nytta av den färdiga planen
 • beakta de rådande trenderna i branschen
 • beakta applikationens/lösningens tillgänglighet och användbarhet
 • skapa webbapplikationer/-lösningar som uppdateras via en webbläsare
 • producerar och/eller drar nytta av mediefiler som behövs i tjänsten
 • skapar interaktiva element för applikationen/tillämpningen, t.ex. animationer
 • förmåga till projekthantering och kunna arbeta i team
 • problemlösningsförmåga
 • koppla ihop applikationen/tillämpningen med program för sociala medier
 • dra nytta av versionskontroll.

Uppgiftsbank

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills Finlands uppgiftsbanken.

Styrgrupp

 • Veera Soininen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
 • Teemu Turunen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
 • Abdihakim Yasin Ararse, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Marko Kairinen, Turun ammatti-instituutti
 • Mikko Suomalainen, Turun ammatti-instituutti
 • Margit Tennosaar, Business College Helsinki
 • Matti Seise, Business College Helsinki
 • Laura Järvinen, Business College Helsinki
 • Tomi Ahokas, Opetushallitus
 • Jari Leivo, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners