206

Webbutveckling / Final

Finalister

Juhani Astikainen

Turun ammatti-instituutti

Eeli Gren

Saimaan ammattiopisto

Lauri Hiltunen

Riveria

Mikael Kiviniemi

Koulutuskuntayhtymä OSAO

Mikael Kolehmainen

Vamia

Tuomas Palosaari

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Iikka Piitulainen

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Anton Zlobin

Saimaan ammattiopisto

Tävlingsplats

Kuopio-halli

Opistotie 4, Kuopio

Tävlingsuppgifter

Produktion och implementering av en kunds webbapp enligt uppdraget. Kundbemötande och kundbetjäning i webbutvecklarens arbetsuppgifter. 

Implementeringarna ska vara responsiva webbappar som är trevliga att använda och tekniskt fungerar. Den tävlande ska vara väl insatt i de olika skedena i produktionsprocessen för en webbapp. Tävlingen är en individuell tävling, men i den kan det också finns en grupparbetsdel, som dock bedöms som en individuell prestation. 

Tävlingsuppgiften består av olika moduler som är inriktade enligt vad som står nedan och motsvarar autentiska uppdrag gällande webbappar. 

Kraven på kunnande i uppgifterna baserar sig på en eller flera examensdelar i grundexamen i informations- och kommunikationsteknik. Examensdelar kan vara programmering, arbete som programvaruutvecklare, implementering av programvara med komponentbibliotek och teknisk implementering av en nättjänst samt arbete som kräver specialkompetens. Uppgifterna baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i yrkesskicklighet. 

Material och maskiner

Datorer med kringutrustning finns färdigt för de tävlande. I datorerna är de program som behövs färdigt installerade, bl.a.

Microsoft Visual Studio Code   

De nyaste versionerna av de vanligaste webbläsarna

WinSCP    

FileZilla    

Putty

XAMPP

MariaDB

PHP

Git 

Windows 11

Figma

De nyaste stabila versionerna av alla program är färdigt installerade. Uppgiften inlämnas till nätservern. Varje tävlande får ett eget användar-ID till servern.  Om andra program behövs ska man meddela den grenansvariga i tid. En noggrannare förteckning över alla program som behövs skickas till följeslagarna innan tävlingen.

Den tävlande kan ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen:

Eget tangentbord, egen mus 

Egna hörlurar (trådmodell)

Praktiska råd

Tekniska utmaningar under tävlingen: lyft upp handen. Domaren avgör om hen kan hjälpa dig i saken och/eller om det är en sådan sak som de andra tävlande behöver få information om. 

Koppling av all slags extern utrustning (hårdskiva, USB, pekplatta, telefoner e.d.) till tävlingsdatorn är förbjudet.

Telefonerna ska vara avstängda under tävlingsprestationen. 

Det är förbjudet att föra datafiler och utskrivna uppgifter utanför tävlingsområdet. 

Det är tillåtet att lyssna på musik med hörlurar via en på förhand installerad app på datorn. 

Domare

  • Huvuddomare Margit Tennosaar, Business College
  • Tobias Hannus, CPU
  • Hoffren Mika, e-Sollertis Oy
  • Laura Järvinen, Business College Helsinki
  • Marko Kairinen, Turun ammatti-instituutti
  • Jari Leivo, Riveria
  • Joni Posti, Orhi Oy
  • Mikko Suomalainen, Turun ammatti-instituutti
  • Jenni Vanhanen, Luksia

Hållbar utveckling

Vi minskar de digitala fotspåren genom att skriva en ren och optimerad kod. Vi undviker utskrivning. Vi följer framtidstrender och funktionssätt. DRY (Don’t repeat yourself): Versionskontroll, koden är kvalitativ och effektiv och kan underhållas.

Företagsamhet

De är proaktiva och agerar som frilansare. De studerande har en start-up attityd.

Arbetssäkerhet

På finalplatsen har tillgänglighet, säkra arbetsutrymmen och ergonomi beaktats.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners