405

Rörläggning

kompetensområdet för rörmontering i grundexamen i husteknik. Examensbenämningarna i grundexamen är ventilationsmontör, kylmontör, värmeelementsmontör, rörmontör, byggnadsplåtslagare och teknisk isolerare.

Beroende på kompetensområde kan arbetet utföras till exempel inom byggnadsindustrin, i ett fastighetskötselbolag eller i ett kommunalt vatten-, avlopps- eller energiverk.

Mästare 2024
Final

Denna gren tävlas i Kuopio-halli.

Opistotie 4, 70200 Kuopio

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Grenen baserar sig på målen och bedömningskriterierna för kravnivån berömliga i examensgrunderna för yrkesinriktad grundexamen i husteknik, kompetensområdet för rörmontering. Den lämpligaste utbildningen för en tävlande som deltar i rörläggningsgrenen är grundexamen inom husteknik, kompetensområdet för rörmontering.

För de studerande som inlett sina studier enligt examensgrunderna är den lämpligaste utbildningen kompetensområdet för rörmontering med inriktningsalternativet för rörmontör eller värmeelementsmontör. De som avlagt examen får i huvudsak arbetsuppgifter inom VS-installation eller -underhåll.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

Examens- och läroplansbaserade kunskapsområden för grenen rörmontering är grundkunskaper inom husteknik, VS-installation, svetsteknik samt mätnings-, reglerings- och automationsteknik.

Uppgiftsbank

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills Finlands uppgiftsbanken.

Styrgrupp

 • Matti Mikkonen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
 • Petri Leinonen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
 • Elmeri Paltamaa, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Roope Mantela, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Ilmari Lipasti, Turun ammatti-instituutti
 • Marko Runsala, Turun ammatti-instituutti
 • Jari Niinimäki, Kouvolan ammattiopisto Eduko
 • Tommi Mäntylä, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
 • Jarno Holopainen, LVI-tekniset urakoitsijat Ry / Kuopion LVI-talo Oy
 • Toni Ritvanen, Rakennusliitto / Are
 • Elmeri Paltamaa, Putkiapollo
 • Arto Pekkala, Opetushallitus
 • Sauli Jaara, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Jussi Vuoti, Koulutuskuntayhtymä OSAO

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners