308

Visuellt Försäljningsarbete

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom konstindustribranschen samt grundexamen i affärsverksamhet.

Examensbenämningen i grundexamen är artesan.

Beroende på kompetensområde kan arbetsplatsen vara vid olika organisationer i konstindustri- eller handelsområdet till exempel inom kundbetjäning/försäljning, visuellt försäljningsarbete, inom tillverkningsuppgifter eller produktrådgivning.

Mästare 2024
Final

Denna gren tävlas i Kuopio-halli.

Opistotie 4, 70200 Kuopio

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Grenen baserar sig på målsättningarna och bedömningskriterierna för nivån berömliga i examensdelen visuellt försäljningsarbete i grundexamen inom konstindustribranschen, utbildningsprogrammet för artesan. Examensdelen visuellt försäljningsarbete kan även tas med i grundexamen i affärsverksamhet.

Den tävlande genomför en upplevelsemässig, kommersiell och estetiskt högklassig presentation och/eller kampanj som beaktar aktualiteter, stilar och trender.

Den tävlande använder arbetsredskap, kommunikationsredskap och tillämpningsprogram för visuellt försäljningsarbete och beaktar återanvändningen av de material hon/han använder.  Den tävlande skapar stödmaterial till de exponeringar hon/han genomför och tillämpar exponeringsteknik för visuellt försäljningsarbete. Den tävlande ska kunna utvärdera sitt eget arbete och kunna agera i olika interaktionssituationer.

Tävlingen genomförs individuellt.

Krav på kunnande

Krav på kunnande inom grenen är: förmåga att beakta uppdraget, målgruppen och företagets affärsidé, visuella färdigheter, produktion av kommersiella och upplevelsemässiga produktpresentationer, produktion av kundinformation, arbetssäkerhet och ergonomi samt behärskande av arbetsprocessen.

Uppgiftsbank

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills Finlands uppgiftsbanken.

Styrgrupp

  • Miia Moilanen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
  • Tarja Vainionpää, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
  • Outi Manninen, Raahen Porvari- ja Kauppakoulu
  • Minna Taivassalo, Opetushallitus
  • Satu Uronen, Mercuria
  • Sanna Hakkarainen, Mercuria

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners