605

Svetsning

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen i maskin- och produktionsteknik. Examensbenämningarna i grundexamen är maskinautomationsmontör, maskinmontör  verkstadsmekaniker, plåtslagare-svetsare och plast- och gummiprodukttillverkare. 

Beroende på kompetensområde kan arbetsplatserna finnas till exempel i företag inom maskin- och metallindustrin i mekaniska, reparations- och andra verkstäder och på varv eller fabriker i olika slags installations-, automations- och monteringsarbeten samt i arbeten med påfyllning och underhåll av maskiner.

Mästare 2024
Final

Denna gren tävlas i Savon ammattiopisto.

Hehkukatu 1, 70211 Kuopio

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Grenens tävlingsuppgifter baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i grundexamen inom maskin- och produktionsteknik, kompetensområdet för plåtslagare-svetsare. De tävlande får ritningar och anvisningar (skriftliga och / eller muntliga, vid behov även på svenska) för tävlingsuppgifterna, och tillverkar därefter tävlingsarbetena av det material som finns tillgängligt.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

En framgångsrik tävlande ska behärska följande delområden:

 • ritningsläsning, mått, toleranser, svetsbeteckningar
 • kännedom om och förmåga att hantera material och tillsatsämnen, stål, rostfria
 • svetsningsfärdigheter i enlighet med examensfordringarna, svetsmetoder 135, 136, 111, 141
 • termisk skärning, plasma eller gasskärning (med redskap av typen AGA X11)
 • manuell och maskinell plåtbockning
 • behärskande av de vanligaste maskinerna och handverktygen inom branschen
 • ekonomiskt tänkande och kostnadsmedvetenhet
 • nyckelkompetenser för livslångt lärande
 • beaktande av arbetssäkerhet, ergonomi, upprätthållande av arbetsförmågan samt principerna för hållbar utveckling.

Uppgiftsbank

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills Finlands uppgiftsbanken.

Styrgrupp

 • Juha Kauhanen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
 • Tero Miettinen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
 • Joni Tuuri, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Iiro Aaltonen, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida
 • Jari Heino, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida
 • Matti Suihkonen, Etelä-Savon ammattiopisto Esedu
 • Mauri Liekola, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU
 • Peter Stagnäs, Vamia
 • Keijo Kivioja, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Mikko Suominen, Kemppi Oy
 • Seppo Nissinen, Kemppi Oy
 • Jarno Pöntinen, Opetushallitus
 • Jyrki Kuisma, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners