310

Företagsamhet

I alla grundexamina kan man avlägga studier i företagsamhet och lära sig färdigheter i företagsamhet i anslutning till den egna branschen. Uppgifterna i den här grenen grundar sig på examensdelarna Planering av företagsverksamhet och Arbeta i ett företag.

Beroende på kompetensområde kan arbetsplatsen vara ett eget företag eller personen kan vara anställd.

Mästare 2024
Final

Denna gren tävlas i Kuopio-halli.

Opistotie 4, 70200 Kuopio

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

I grenen företagsamhet ordnas en innovativ tävling i entreprenöriella arbetssätt och företagsamhetskunnande.   

De studerande tävlar i tvåmannalag och utvecklar en ny affärsidé. De utarbetar en affärsverksamhetsplan och presenterar den. Dessutom kan deltagarna lösa uppdrag från samarbetsföretag. Grupperna utför tävlingsuppgifterna genom att analysera och utveckla dessa företag.  

Tävlingsuppgifterna beskriver verkliga situationer i företagsverksamheten, och intressenter för företagslivet är med och presenterar och bedömer tävlingsuppgifterna.   

I grenen beaktas Mästare-tävlingarnas permanenta teman: företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet.  

Tävlingen är en partävling. OBS! I den här grenen kan 3 par / läroanstaltens verksamhetsort anmäla sig till semifinalen. 

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna i företagsamhetsgrenen grundar sig på kravnivån berömliga i examensdelarna Planering av företagsverksamhet och Arbete som kräver spetskompetens i de yrkesinriktade grundexamina. Tävlingarna och aktivitetsuppgifter som utförs under tävlingsdagarna erkänns i så stor omfattning som möjligt som en del av studierna och som yrkesprov. De tävlande kan avlägga yrkesprov under semifinalen eller finalen.

Företagsamhetsgrenens kunskapsområden:  

 • kan bedöma egna styrkor och sitt kunnande
 • söka och kläcka idéer till möjligheter för affärsverksamhet
 • utveckla en affärsidé och göra en affärsverksamhetsplan för denna
 • presentation av affärsverksamhetsplan (pitching)
 • uppgöra de dokument som krävs för att starta ett företag.

Den tävlandes kunnande omfattar t.ex. att:           

 • kunna agera på ett initiativrikt och ansvarsfullt sätt som medlem i ett team
 • vara kreativ, ha problemlösnings- och samarbetsförmåga
 • kunna skapa nätverk
 • ha lönsamhets- och finansieringskunnande
 • vara försäljnings- och serviceinriktad
 • kunna uppträda och förhandla
 • kunna utvärdera och utveckla sin egen verksamhet.

Uppgiftsbank

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills Finlands uppgiftsbanken.

Grenansvariga

Styrgrupp

 • Risto Räsänen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
 • Leena Laakso-Seppälä, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
 • Risto Pulkka, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Kari Storckovius, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda
 • Ari Tornberg, Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko
 • Jenny Koskelainen, Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko
 • Tove Kietz, Ammattikorkeakoulu Arcada
 • Konsta Ojanen, Länsirannikon Koulutus oy WinNova
 • Minna Taivassalo, Opetushallitus

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners