305

Närvårdare

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Examensbenämningen i grundexamen är närvårdare.

Efter att ha genomför grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen kan man arbeta inom olika tjänster med vård och omsorg, äldre- och handikappservice, mentalhälsoarbete och missbrukarvård, hemvård, småbarnspedagogik, barnskydd, barnfamiljer, öppenvård inom social- och hälsovårdsbranschen samt inom institutionsvården.

Mästare 2024
Final

Denna gren tävlas i Kuopio-halli.

Opistotie 4, 70200 Kuopio

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Närvårdare som avlagt grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen arbetar med och för människor. De kan möta klienter och patienter i olika livsskeden som individer och med sitt agerande befrämja deras hälsa och välmående. En närvårdare [A1] arbetar med vård-, omsorgs-, rehabiliterings- och pedagogiska uppgifter inom social- och hälsovårdsbranschen.

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i examensgrunderna för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

Av de tävlande krävs kunnande om människor i olika åldrar och med olika bakgrund i olika livssituationer.

Kraven på yrkesskicklighet i grenen grundar sig på grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen.

Tävlingsuppgifterna grundar sig på de obligatoriska examensdelarna: Att främja utveckling och delaktighet samt Att främja välbefinnande och funktionsförmåga och kriterierna gällande kraven på yrkesskicklighet. Motsvarande examensdelar inom kompetensområdet för akutvård på grundnivå är Att främja hälsa, trygghet och välbefinnande samt Att upprätthålla och främja funktionsförmågan.

Uppgiftsbank

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills Finlands uppgiftsbanken.

Styrgrupp

 • Hanna Arstila, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
 • Maarit Kiviholma, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
 • Inke Alaja, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Kirsi Hellman-Suominen, Turun ammatti-instituutti
 • Mirja Pylvänäinen, Turun ammatti-instituutti
 • Johanna Lind, Axxell
 • Kirsi Coco, Tehy
 • Kati Minkkinen, Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä Edusampo
 • Tommy Björklund, Yrkesakademin i Österbotten
 • Tanja Oksanen, Super
 • Jani Harinen, Pohjois-Savon hyvinvointialue
 • Piia Kuismin, Varkauden kaupunki
 • Heidi Tähti, Attendo
 • Tiina Arppe, Settlementti Puijola
 • Dinah Arifulla, Opetushallitus
 • Ida Mustonen, Kuopion yliopistollinen sairaala
 • Kari Nieminen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Jaana Niare, JHL
 • Maria Kumpuoja, Turun ammatti-instituutti

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners