305

Närvårdare / Semifinal

Tid

Tisdag 30.1.2024

Tävlingsplatser

Turun ammatti-instituutti, sosiaali- ja terveysala
Ruiskatu 8 D
20720 Turku

Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 4
Vilppulantie 14
00700 Helsinki

OSAO Kontinkankaan yksikkö 
Paasi-rakennus, ovi 6 Kiviharjuntie 6
90220 Oulu

Riveria, Hyvinvointitalo
Peltolankatu 23, G-talo
80220 Joensuu

Semifinal-koordinatorer

Tidtabell

Tävlingsdagen börjar kl. 9 och avslutas kl. 16. Varje tävlingsuppgift är 60 min. lång.

Material och utrustning 

Tävlingsarrangören reserverar lämplig utrustning för alla uppgifter till tävlingsplatsen.

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen:

  • fotoförsett identitetsbevis
  • arbetsskor
  • namnskylt med nål
  • lämpliga kläder för tävlingen

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

  • Handledd verksamhet för barn 40 p
  • Videouppgift, 30 p
  • teoriuppgifter 30 p.

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Kvalitativ bedömning 3%

Kvantitativ bedömning 97%

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/ Handledd verksamhet för barn

Uppgift

  

Tidtabell: 60 min, 40p

Bedömningskriterier: baserar sig på kravnivån berömliga i examensgrunderna. Kvalitativ bedömning 97% och kvantitativ bedömning 3%

Modul 2/ Videouppgift

Uppgift

Tidtabell: 60 min, 30 p

Bedömningskriterier: Baserar sig på kravnivån berömliga i examensgrunderna.

Modul 3/ Teoriuppgifter

Uppgift

Tidtabell: 60 min, 30 p

Bedömningskriterier: Baserar sig på kravnivån berömliga i examensgrunderna.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners