306

Rengöringsservice

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen. Examensbenämningarna i grundexamen är fastighetsskötare, hemvårdare och lokalvårdare. I grenen för rengöringsservice sker tävlingen inom yrkesbenämningen för lokal- och hemvårdare.

Arbetsföremålen kan vara till exempel läroanstalter, affärsutrymmen, lägenheter, social- och hälsovårdsanstalter, industrier, hotell samt andra kundobjekt.

Mästare 2024
Final

Denna gren tävlas i Kuopio-halli.

Opistotie 4, 70200 Kuopio

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

En lokalvårdare och en hemvårdare producerar olika slags tjänster inom hemarbets- och rengöringsbranschen. De som har avlagt examen kan utföra underhålls- och grundstädningsuppgifter i olika omgivningar och miljöer, samt andra rengörings- och fastighetsserviceuppgifter utgående från kundens behov. Beroende på examensdelar har de färdigheter att producera olika slags tjänster som kunder behöver.

Tävlingen är en individuell tävling utan övre åldersgräns.

Krav på kunnande

Tävlingsuppgifterna och bedömningskriterierna baserar sig på kriterierna för yrkesskicklighet på kravnivån berömliga i kompetensområdet för hemarbetsservice och lokalvård i den nämnda examen.

Uppgiftsbank

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills Finlands uppgiftsbanken.

Styrgrupp

 • Katja Piiparinen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
 • Sirpa Janhunen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
 • Päivi Vuorihuhta, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Marjo Kunnia, Turun ammatti-instituutti
 • Leena Sinervaara, Turun ammatti-instituutti
 • Minna Kyllinen
 • Anne Ojala, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
 • Arto Pekkala, Opetushallitus
 • Katja Piiparinen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
 • Laura Hallanvaara, Puolustuskiinteistöt
 • Riina Pietola, Puolustuskiinteistöt
 • Johanna Kolari, ISS Palvelut Oy
 • Tea Rantamäki-Karjalainen, Kuopion yliopistollinen sairaala

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners