306

Rengöringsservice / Final

Finalister

Ngalula Bombimbo

Savon ammattiopisto

Konsta Kääpä

Kouvolan ammattiopisto Eduko

Sina Lindlöf

Turun ammatti-instituutti

Aleksandra Menshova

Savon ammattiopisto

Zahwa Salhi Ep Sene

Savon ammattiopisto

Perttu Vesa

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Tävlingsplats

Kuopio-halli

Opistotie 4, Kuopio

Tävlingsuppgifter

Bedömningen baserar sig på de obligatoriska delarna i kompetensområdet för hemarbetsservice och för lokalvård i Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen. Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna.   

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.  

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas. 

De tävlande ska den första tävlingsdagen utföra underhållstädning. Den andra dagen har de en periodisk arbetsuppgift. Den tredje dagens uppgift har att göra med underhålls- eller storstädning. Alla uppgifterna innehåller gemensamma teman för Mästare24.

Grenens tidtabell

Tävlingsuppgifterna utförs under tävlingsveckan på tisdag och onsdag kl. 8.00-17.00 och på torsdag kl. 8.00-12.00. Prestationstiden för varje tävlande framgår varje tävlingsdag.

Material och maskiner

Material, utrustning, arbetsskeden och grenområde.

På tävlingsområdet finns tävlingspunkter och städcentraler med grundutrustning för underhålls- och storstädning. Närmare uppgifter om material publiceras i samband med att tävlingsuppgiften publiceras.

Maskiner och utrustning som används i tävlingsuppgifterna:

Vileda Professional städvagnar och städerskap

Kiilto Clean Oy   rengöringsmedel

Kristall Pro Clean Oy, maskiner

 • Cobotic 1700 robotdammsugare
 • i-Mopp XL kombiskurmaskin
 • Co-botic 45 skurmaskinsrobot

Kährs Finland Oy, Zero Sheet golv material

Image Wear, arbetskläder

Praktiska råd

Vad den tävlande ska ta med sig till tävlingsplatsen.

Den tävlande ska till tävlingsområdet ta med sig skyddsglasögon och arbetsskor.

Domare

 • Huvuddomare Minna Kyllinen, Palmia Oy
 • Katri Kokkonen, Kuopion kaupunki
 • Elina Tikka, Berner Oy
 • Riina Pietola, Lassila & Tikanoja
 • Sirpa Toivanen, Servica
 • Katri Tanninen, Servica
 • Tanja Tirronen, Servica
 • Tarja Asikainen, Servica
 • Pia Korpinen, ISS
 • Tanja Voutilainen, ISS
 • Maarit Issakainen, ISS
 • Susanna Niskanen, ISS
 • Marjo Kunnia, Turun ammatti-instituutti
 • Eeva Jäppinen

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling betonas i användningen av vatten, förberedelserna av rengöringstextiler, ett gott underhåll av de redskap och maskiner som ska användas samt i en omsorgsfull dosering av rengöringsmedlen. Ekonomiskt hållbar utveckling betonas i användningen av maskinellt städarbete. Alla produkter som används i tävlingen är professionella produkter och har en lång livscykel.

Företagsamhet

Inre företagsamhet framträder i utförandet av uppgifterna i form av att man har initiativförmåga och är motiverad. Den individuella prestationen i tävlingen sporrar till att ta egna initiativ och att självständigt lösa problem.

Arbetssäkerhet

I introduktionen inför finaldagen ges handledning i arbetssäkerhet. Vid utförandet av uppgifterna säkerställer domarna att arbetssäkerheten genomförs. De redskap, maskiner och rengöringsmedel som ska användas väljs så att säkerheten beaktas. Säkerhetsinfo hålls för de tävlande om att röra sig på objektet.

Arbetshälsa beaktas i finalen i grenen. Tävlingsuppgifterna har utarbetats så att tävlingssituationen beaktas. Tävlingen är rättvis för alla tävlande. Man får en noggrann introduktion i uppgiften och i arbetsobjektet. De maskiner och medel som används vet man om på förhand. Tiden som behövs för att utföra själva arbetsuppgiften har en god, mänsklig dimensionering, man hinner utföra arbetet med normal snabbhet. Arbetsanvisningarna är tydliga och finns tillgängliga under tävlingen. En god, positiv atmosfär skapas i tävlingssituationen.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Kvantitativ uppgift 

Underhållsstädning och serviceuppgift i kontors- och konferensutrymmen genom att använda robotik.

Tävlingstid för uppgiften är 1h 15 min, 50 poäng 

I uppgiften bedöms: 

 • Arbetets planering
 • Arbetets genomförande
 • Arbetets avslutning
 • Arbetets kvalitet och slutresultat
 • Arbetssättshygien
 • Ergonomi
 • Kundbetjäning
 • Arbets- och kundsäkerhet
 • Hållbar utveckling
 • Företagsamhet

Modul 2/Kvalitativ uppgift 

Periodisk städning av skåp och golv

Tävlingstid för uppgiften är 1 h 15 min, 35 poäng  

I uppgiften bedöms: 

 • Arbetets planering
 • Arbetets genomförande
 • Arbetets avslutning
 • Arbetets kvalitet och slutresultat
 • Arbetssättshygien
 • Ergonomi
 • Arbets- och kundsäkerhet
 • Hållbar utveckling
 • Företagsamhet

Modul 3/Kvalitativ uppgift

Tävlingstid för uppgiften är 30 min, 15 poäng

Användning av skurmaskinsrobot  

I uppgiften bedöms

 • Arbetets planering
 • Arbetets genomförande
 • Arbets- och kundsäkerhet
 • Företagsamhet

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners