205

Datorer och Nätverk

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen i informations- och kommunikationsteknik. Examensbenämningarna är IT-stödperson och datanätsinstallatör.

Arbetsuppgifterna kan vara till exempel datakommunikations kablage, installationer av datakommunikation, datorer och informationssystem, ibruktagnings- och underhållsarbeten samt kundbetjäning kopplat till service- och installationsarbete och Service Desk.

Mästare 2024
Final

Denna gren tävlas i Kuopio-halli.

Opistotie 4, 70200 Kuopio

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i examensgrunderna. I tävlingen utför yrkeskunniga i IT-branschen ett modulärt kundarbete. I arbetet testas de tävlandes färdigheter i installation och underhåll av apparatur och mjukvara, i installation och underhåll av informationssystem, byggande och underhåll av datakommunikationsnät samt problemlösningsfärdigheter. Bedömningen av tävlingsuppgifterna baseras på funktionalitet och uppgjord dokumentering.

De tävlande förutsätts ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska samt en smidig kundbetjäningskompetens i stöduppgifter inom den egna branschen. Programvaran och källmaterialet som används i tävlingen är i regel på engelska. Tävlingsuppgifterna är på finska. Om det i finalen finns tävlande som har svenska som modersmål, får de uppgifterna på svenska.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

 • installera, montera ihop, uppdatera och serva datorer
 • installera, konfigurera och underhålla datorns operativsystem
 • installera, konfigurera och underhålla datorns programvara
 • planera kravenliga lokalnät (fysisk planering, distribution av nätadresser)
 • dra kablar och koppla det lokala nätverket enligt standarder (optisk fiber, koppar och trådlöst)
 • installera, konfigurera och underhålla arbetsstationer inom det lokala nätverket
 • installera, konfigurera och underhålla aktiv nätverksutrustning inom lokala nät
 • installera, konfigurera och underhålla servrar med definierade grunduppgifter och separata uppgifter
 • fungerar som administratör av nätet
 • ta i bruk och konfigurera molntjänster och -system
 • ta i bruk och konfigurera mobila enheter
 • utforma och upprätthålla den dokumentation som krävs
 • beakta branschens allmänna säkerhetsbestämmelser och beakta arbetssäkerheten
 • ansvara för och upprätthålla dataskyddet
 • följa bestämmelserna om elsäkerhet
 • söka, sammanställa och dra nytta av information inom olika arbetsuppgifter
 • på ett mångsidigt sätt dra nytta av problemlösningsförmåga i olika situationer
 • fungera på ett samarbetsvilligt och konstruktivt sätt i kundbetjäningssituationer.

Uppgiftsbank

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills Finlands uppgiftsbanken.

Styrgrupp

 • Marko Miettinen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
 • Matti Hallikainen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
 • Erkki Oja, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Timo Räsänen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Marianna Virtanen, Turun ammatti-instituutti
 • Markus Metsäranta, Turun ammatti-instituutti
 • Mikko Lundahl, Turun ammatti-instituutti
 • Mikko Hiltunen, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Markus Lintuala, Elisa Oyj
 • Mika Vilpo, Elisa Oyj
 • Tomi Ahokas, Opetushallitus
 • Jesse Eskelinen, Enter SystemSolutions Oy
 • Pyry Nordström, Enter SystemSolutions Oy

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners