205

Datorer och Nätverk / Final

Finalister

Miro Juntunen

Turun ammatti-instituutti

Aku Kilpinen

Forssan ammatti-instituutti

Konsta Kottonen

Turun ammatti-instituutti

Lauri Lappeteläinen

Savon ammattiopisto

Oskari Orrainen

Hyria

Vili Rajala

Savon ammattiopisto

Onni Tilanterä

Hyria

Onni Virta

Turun ammatti-instituutti

Tävlingsplats

Kuopio-halli

Opistotie 4, Kuopio

Tävlingsuppgifter

Uppgiften gäller installation, konfigurering och upprätthållande av Windows och Linux arbetsstation- och serversystem, även felsökning.  Behärskande av planering, kabeldragning och kopplingar av datanät. Installation, konfigurering och upprätthållande av aktiva enheter i ett datanät, även felsökning.  Ha omsorg om hållbar utveckling, arbetssäkerhet, dokumentering, dataskydd, arbets- och elsäkerhetsbestämmelser. Dra nytta av de egna färdigheterna i att söka information och lösa problem. Agera företagarorienterat i kundservicesituationer, och samtidigt ha omsorg om hållbar utveckling och arbetssäkerhet.

Uppgifterna i den här grenen baserar sig på grundexamen i informations- och kommunikationsteknik samt på grundexamen i datateknik och datakommunikationsteknik. Examensbenämningarna i grundexamen i informations- och kommunikationsteknik är IT-stödperson och datanätsinstallatör, och i grundexamen i datateknik och datakommunikationsteknik ICT-montör.

Grenens tidtabell

Tävlingstiden är sammanlagt 13 timmar.

 • ti 21.5. Windows, Molntjänster
 • ons 22.5. Linux och Kundservice
 • to 23.5. Datanät.

Material och maskiner

Material, utrustning, arbetsskeden och grenområde i tävlingen

•       bärbara och/eller bordsdatorer 

•       vanlig kringutrustning till datorn, som skärm, mus och tangentbord. 

•       operativsystem: Windows 10/11, Windows Server, Debian/Ubuntu Linux

•       tävlingsuppgifterna arrangeras i servermiljö samt kundservice live

•       De operativsystem som används i tävlingen får den tävlande av arrangören. 

•       Operativsystemens versioner är på engelska.

•       Brusreducerande hörlurar

Material som behövs i uppgifterna delas ut i samband med att anvisningar för tävlingsuppgiften ges. Tävlingsplatserna lottas den första dagen för hela veckan.

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med personlig skyddsutrustning och egna arbetsredskap, t.ex. pennor som den tävlande behöver vid skissering av uppgifterna.

Tekniska problem

Om du har tekniska problem eller något annat att fråga, ska du lyfta upp handen. Domaren avgör om han eller hon kan hjälpa dig i saken och om det är en sådan sak som de andra tävlande behöver få information om.

Extern utrustning

Koppling av all slags extern utrustning (hårdskiva, USB, pekplatta, telefoner e.d.) till tävlingsdatorn är förbjudet.

Telefoner

Telefonerna ska vara avstängda under tävlingsprestationen och de samlas in.

Datafiler och utskrifter

Det är förbjudet att föra datafiler och utskrivna uppgifter utanför tävlingsområdet.

Att lyssna på musik  

Det är tillåtet att lyssna på musik med hörlurar via en egen musikspelare eller via en på förhand installerad app på datorn. Musikspelaren får inte kopplas till tävlingsdatorn. Den tävlande får brusreducerande hörlurar av arrangören för användning.

Domare

 • Huvuddomare Mikko Lundahl, TAI
 • Mikko Hiltunen, OSAO
 • Marianna Virtanen, Turun ammatti-instituutti
 • Markus Metsäranta, Turun ammatti-instituutti
 • Markus Lintuala, Elisa Oyj
 • Mika Vilpo, Elisa Oyj
 • Jesse Eskelinen, Enter SystemSolutions Oy
 • Pyry Nordström, Enter SystemSolutions Oy
 • Seppo Aapa, Tredu
 • Mika Hoffren, Sollertis

Modul 1/Windows

Gällande Windows servrar och arbetsstationer: installation, konfigurering, upprätthållande, felsökning och dokumentering samt omsorg om arbetssäkerheten och arbetshälsan.

Bedömningsgrunder: föremål för kvantitativ och kvalitativ bedömning och poängsättning

25 p

Modul 2/Molntjänster

Gällande molntjänster: hantering, konfigurering, upprätthållande, felsökning och dokumentering.

25 p

Modul 3/Datanät

Gällande datanät: administration, konfigurering, upprätthållande, felsökning och dokumentering. Uppgiften utförs genom att man använder programvaran Cisco Packet Tracer. Programvaran har en automatisk bedömningsfunktion.

10 p

Modul 4/Linux

Gällande Linux-systemet: installation, konfigurering, upprätthållande, felsökning och dokumentering.

25 p

Modul 5/Kundservice

Arbetsuppgift i kundservice inom IT/ICT-branschen, installation och konfigurering av enheter, företagarinriktad verksamhet, omsorg om hållbar utveckling, arbetssäkerheten och arbetshälsan. Bedömningen är kvantitativ och kvalitativ.

15 p

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners