Fordons- och transportteknik

Fordonsteknik
Bilskadereparation
Billackering
Transportlogistik
Användning av Skogsmaskin

Evenemangets huvudsamarbetspartners