105

Användning av Skogsmaskin / Final

Finalister

Arttu Haavisto

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Arttu Kaunisto

Sedu

Luukas Kuisma

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Ville Pulkka

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu

Ahti Rasa

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu

Jesse Savolainen

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Eetu Seppänen

Koulutuskuntayhtymä OSAO

Petrus Soronen

Koulutuskuntayhtymä OSAO

Tävlingsplats

Savon ammattiopisto, Savilahti campus

Hehkukatu 1, Kuopio

Kuopio-halli

Opistotie 4, Kuopio

Tävlingsuppgifter

De tävlande ska klara av mångsidiga arbetsuppgifter för en skogsmaskinsförare. Under tävlingsdagarna utför de tävlande sju olika uppgifter. Tävlingsuppgifterna är planerade så att de ska motsvara äkta arbetslivssituationer. Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna för grundexamen inom skogsbranschen.

Grenens tidtabell

21.5 kl. 8 – 17

22.5 kl. 8 – 17

23.5 kl. 8 – 12

Material och maskiner

I tävlingen används följande material och apparater, som finns på grenområdet under tävlingsdagarna:

 • John Deere 1210 G skotare
 • Ponsse Buffalo skotare
 • John Deere skogsmaskinsimulator
 • Ponsse Buffalo manualer
 • Relaskop
 • Motorsåg
 • Terrängtabeller
 • Boken Råd i god skogsvård
 • Boken Metsäkoulu
 • Surfplatta / dator
 • Arbetsredskap och servicetillbehör som behövs för service och underhåll
 • Arbetskläder
 • Personlig skyddsutrustning
 • Anteckningsredskap

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen:

 • Egna skyddsskor (EN ISO 20345:2011)

Domare

 • Huvuddomare Vesa Saksman, TTS
 • Markku Anttoora, WinNova
 • Matleena Lindström, Livia
 • Ville Ovaskainen, Riveria
 • Mikko Pulkkinen, Esedu
 • Antti Virkkunen, Sedu
 • Lauri Väisänen, Kainuun ammattiopisto
 • Jussi Ruuttula, John Deere
 • Joona Mäkiraatikka, John Deere
 • JP Mikander, Koneurakointi Mikander
 • Jouni Kortetjärvi, OSAO
 • Hannu Vauhkonen, Ponsse
 • Antti Hynönen, Ponsse
 • Jani Taskinen, Pohjois-Savon koneyrittäjät
 • Jesse Kolari, Pohjois-Savon koneyrittäjät
 • Marko Saastamoinen, Pohjois-Savon koneyrittäjät

Hållbar utveckling

I tävlingen används simulatorer så att bränsleförbrukning kan undvikas. Trävirke som används vid skotning av virke sågas till sågvaror efter tävlingarna. I de skogsmaskiner som används utnyttjas bästa möjliga, senaste och miljövänlig maskinteknik.

Företagsamhet

I uppgiften skotning av virke är företagarinriktad verksamhet ett föremål för bedömning bl.a. arbetsteknik som är besparande för skotaren. Bränsleförbrukning i förhållande till transporterad virkesmängd är också ett föremål för bedömning.

Arbetssäkerhet

Vid arbete med skogsmaskiner är tävlingsområdet inhägnat. De tävlande och domarna använder varselkläder enligt författningarna, hjälm och skyddsskor. När skogsmaskinerna är i gång iakttas säkerhetsavstånd enligt bestämmelserna.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Skriftlig flervalsuppgift

Den tävlande besvarar frågor gällande användning, service och underhåll av skogsmaskin samt skogsbehandling.

Tid för uppgiften: 1 h

Poäng: 14 p.

Modul 2/Simulatoruppgift

Den tävlande utför skotning av virke med en John Deere lättsimulator enligt de arbetsanvisningar som getts.

Tid för uppgiften: 60 min.

Poäng: 12 p.

Modul 3/Skogsmätning

Den tävlande utför uppgifter gällande mätning och värdering av skog.

Tid för uppgiften: 1,5 h

Poäng: 14 p.

Modul 4/Säkring av last

Den tävlande förbereder och säkrar lasten för en förflyttningstransport av en skogsmaskin.

Tid för uppgiften: 45 min. Poäng: 10 p.

Modul 5/Teknikuppgift

Den tävlande utför en given service- och underhållsuppgift på en Ponsse skördare.

Tid för uppgiften: 2 h Poäng: 12 p.

Modul 6/Skotaruppgift

Den tävlande utför skotning av virke med en John Deere skotare.

Tid för uppgiften: 90 min.

Poäng: 30 p.

Modul 7/Uppgift med motorsåg

Den tävlande utför uppgifter som hör ihop med att såga med motorsåg

Tid för uppgiften: 50 min.

Poäng: 8 p.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners