It och informationsteknik

Mediateknik
Mediaplanering
Databehandling
Datorer och Nätverk
Webbutveckling
Spelbranschen

Evenemangets huvudsamarbetspartners