203

Mediaplanering / Final

Finalister

Maiia Gortlishvili

Koulutuskeskus JEDU

Alisa Ojala

Koulutuskeskus Brahe

Emma Paananen

Careeria

Helena Peltola

Turun ammatti-instituutti

Tia Sarén

Careeria

Justus Sääskilahti

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Sara Tenkula

Koulutuskeskus JEDU

Venla Vaherjoki

Turun ammatti-instituutti

Tävlingsplats

Kuopio-halli

Opistotie 4, Kuopio

Tävlingsuppgifter

De tävlande har i uppgift att avklara mångsidiga arbetsuppgifter inom mediabranschen. Under tävlingsdagarna utför de tävlande många olika slags uppgifter. Tävlingsuppgifterna är planerade så att de ska motsvara äkta arbetslivssituationer. Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna för grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning.

Grenens tidtabell

21.5. 9-16

22.5. 8.30-16.30

23.5. 8-11

Material och maskiner

 • Egen arbetspunkt med DELL OptiPlex 7480
 • Adobe CC 2024-program, Adobe Express, Adobe Firefly och övriga program som behövs, t.ex. kalkylprogram 
 • Adobe Fonts
 • Systemkamera(-kameror) och minneskortläsare
 • Studioutrustning
 • Tilläggsmaterial som behövs i tävlingsuppgifterna
 • Fyrfärgsskrivare, material och apparater som behövs för utskrift av provtryck

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen:

 • Fotoförsett identitetsbevis
 • Skisseringsredskap
 • Hörlurar med sladd för att lyssna på musik
 • Personlig skyddsutrustning och egna arbetsredskap.

Domare

 • Huvuddomare Minna Alanko-Pirinen, Tredu
 • Kimmo Koskinen, Tredu
 • Mika Uusitupa, Turun ammatti-instituutti
 • Mervi Vesalainen, Turun ammatti-instituutti
 • Esa Saksola, Gradia
 • Hanna Tuhkanen, KalPa Hockey Oy
 • Antti Karppinen
 • Marko Haverinen, PunaMusta Oy
 • Mika Hoffren, e-Sollertis Oy
 • Piia Hottinen, Mainostoimisto Taiga Oy
 • Nõmmela Janika

Hållbar utveckling

En samarbetspartner berättar om en material- och publikationskanals effekter på foldioxidavtrycket.

Företagsamhet

Tävlingsuppgiften är ett verkligt, äkta kundarbete. Prissättning hör till uppgiften.

Arbetssäkerhet

Uppföljning görs av de tävlandes arbetsergonomi och att hålla paus.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Modul 1/Planering och genomförande av grafiken i en tryckprodukt och kostnadskalkyl

15 p

Modul 2/Planering av en flerkanalig reklamkampanj

25 p

Modul 3/Planering och fotografering av ett konstruerat fotografi

20 p

Modul 4/Skapande av konstruerade fotografier

20 p

Modul 5/Planering och genomförande av en reklamvideo

15 p

Modul 6/Ergonomi

5 p

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners