315

Välfärdsteknologi

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på de obligatoriska examensdelarna och på den valbara examensdelen att främja funktionsförmågan med välfärdsteknologi i grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Examensbenämning i grundexamen är närvårdare och akutvårdare på grundnivå.


En närvårdare utnyttjar i sitt arbete välfärdsteknologi i olika verksamhetsmiljöer inom social- och hälsovården eller det pedagogiska området.

Mästare 2024
Final

Denna gren tävlas i Kuopio-halli.

Opistotie 4, 70200 Kuopio

Allmän beskrivning av grenen

En närvårdare med kunskaper inom välfärdsteknologi som avlagt grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen arbetar med och för människor genom att stödja deras funktionsförmåga. De drar på ett mångsidigt sätt nytta av välfärdsteknologins lösningar i samband med att de stödjer klienternas funktionsförmåga, vårdar sjukdomar och främjar hälsa i livets alla skeden.

Tävlingsuppgifterna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i de obligatoriska examensdelarna samt den valbara examensdelen inom välfärdsteknologi i grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen.

Välfärdsteknologi är en individuell tävling utan övre åldersgräns.

Krav på kunnande

Färdigheter på kravnivån berömliga i obligatoriska examensdelar och i den valbara examensdelen Att främja funktionsförmågan med välfärdsteknologi.

En framgångsrik tävlande ska kunna

 • planera hur välfärdsteknologi ska användas i klientarbete 
 • använda välfärdsteknologiska arbetsmetoder, arbetsredskap och material för att främja och bedöma klientens funktionsförmåga  
 • använda interaktionsfärdigheter i klientarbetet handleda klienterna i användningen av tjänster som gäller anskaffning och användning av välfärdsteknologi främja säkerheten upprätthålla sin arbetsförmåga och sin arbetshälsa 
 • utvärdera och utveckla sitt arbete.

Uppgiftsbank

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills Finlands uppgiftsbanken.

Styrgrupp

 • Liisa Korhonen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
 • Jaana Heiskanen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
 • Angela Aalto, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Minna Ikiviita, Turun ammatti-instituutti
 • Jenni Suonpää, Turun ammatti-instituutti
 • Sonja Fraile, Yrkesinstitutet Prakticum
 • Jenny Calenius, Yrkesinstitutet Prakticum
 • Anne Lindgren, Tehy
 • Sari Ojajärvi, Super
 • Tico Svart, HUS
 • Tomi Ahokas, Opetushallitus
 • Dinah Arifulla, Opetushallitus
 • Sari Pasanen, Live-säätiö
 • Tarja Väisänen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
 • Riika Saurio, Lappeenrannan yliopisto LUT
 • Tarja Tolonen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
 • Maria Helander, Pohjois-Savon hyvinvointialue
 • Ritva Räisänen, Pohjois-Savon hyvinvointialue
 • Laura Saarijärvi, Live-Säätiö

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners