315

Välfärdsteknologi / Semifinal

Tid

Onsdag 31.1.2024

Kl. 9 – 16

Tävlingsplatser

Turun ammatti-instituutti
Ruiskadun kampus
Ruiskatu 8 D
20720 Turku

Semifinal-koordinator

Tidtabell

Onsdag 31.1.2024 kl. 9 – 16

Material och utrustning

  • Mobiltelefoner
  • Surfplattor

Praktiska anvisningar

Den tävlande ska ta med sig följande tillbehör och arbetsredskap till tävlingsplatsen:

  • fotoförsett identitetsbevis.

Allmän beskrivning av tävlingsuppgiften och bedömningen som helhet

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen och på studier i den valbara examensdelen att främja funktionsförmågan med välfärdsteknologi.

Examensbenämning i grundexamen är närvårdare och akutvårdare på grundnivå.

Bedömningen baserar sig på kraven på kunnande i Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, de obligatoriska examensdelarna och den valbara examensdelen Att främja funktionsförmågan med välfärdsteknologi. Kraven på kunnande baserar sig på kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna.

En noggrannare bedömning görs enligt CIS-poängberäkningssystemet. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.

Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/Införande och styrning av JäPä-applikationen

Upgift

1 h 30 min

30 poäng

Modul 2/Att vägleda kunden i användningen av välfärdsteknologi

Upgift

1 h 30 min

50 poäng

Modul 3/Skriftlig uppgift om etik inom välfärdsteknologi

Upgift

1 h

20 poäng

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners