410

Anläggning av Grönområde

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen inom trädgårdsbranschen. Examensbenämningen i grundexamen är trädgårdsmästare.

Beroende på kompetensområde kan arbetet gälla till exempel uppgifter med försäljning av produkter och tjänster i en blomster- och trädgårdsaffär, att vara odlare i trädgårdsproduktion eller underhållsuppgifter inom anläggning av grönområden eller på grönområden.

Mästare 2024
Final

Denna gren tävlas i Savon ammattiopisto.

Hehkukatu 1, 70211 Kuopio

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Anläggning av grönområde är en teknisk yrkesbransch där man använder många olika slags maskiner och anordningar. Även växtanvändning och växtkännedom har en viktig roll. Tävlingsuppgiften kan bestå av planteringar, stenläggning, trappor samt olika slags material inom anläggning av grönområden.

Tävlingen är en individuell tävling utan övre åldersgräns.

Krav på kunnande

Kraven på yrkesskicklighet i uppgiftsmodulerna samstämmer med kravnivån berömliga i examensgrunderna.

Uppgiftsbank

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills Finlands uppgiftsbanken.

Grenansvariga

​​​​​​​Sanna Kivistö     

sanna.kivisto@sakky.fi

044 785 3818

Styrgrupp

 • Sanna Kivistö, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
 • Mika Rohunen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Minna Pasenius, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Jukka Kantola, Ammattiopisto Livia
 • Tiina Rinne, Ammattiopisto Livia
 • Jussi Häkkinen, Bitucomp Oy
 • Ilpo Ruuskanen, Sasky koulutuskuntayhtymä
 • Ismo Lindroth, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Ari Peltola, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
 • Thomas Vasenius, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Marjatta Säisä, Opetushallitus

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners