603

CNC-maskinbearbetning

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen i maskin- och produktionsteknik. Examensbenämningarna i grundexamen är maskinautomationsmontör, maskinmontör  verkstadsmekaniker, plåtslagare-svetsare och plast- och gummiprodukttillverkare. 

Beroende på kompetensområde kan arbetsplatserna finnas till exempel i företag inom maskin- och metallindustrin i mekaniska, reparations- och andra verkstäder och på varv eller fabriker i olika slags installations-, automations- och monteringsarbeten samt i arbeten med påfyllning och underhåll av maskiner.

Mästare 2024
Final

Denna gren tävlas i Savon ammattiopisto.

Hehkukatu 1, 70211 Kuopio

Allmän beskrivning av tävlingsggrenen

En verkstadsmekaniker tillverkar arbetssäkert metallstycken och maskindelar med hjälp av olika bearbetningsmetoder. Delarna tillverkas med datorstyrda svarvar och fleroperationsmaskiner. Programmeringen görs med CAD/CAM.

Verkstadsmekaniker arbetar i regel i mekaniska verkstäder och metallverkstäder eller som självständiga företagare. I yrket behöver man ha kunnande om bearbetningstekniker, material som ska användas samt precision, omsorgsfullhet och samarbetsförmåga, men man måste också känna principerna för hållbar utveckling.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

Kraven på kunnande baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga i examensgrunderna för yrkesinriktad grundexamen inom maskin- och produktionsteknik samt på arbetslivets krav på unga arbetstagare. De viktigaste delområdena är NC-svarvning, NC-fräsning, CAD/CAM 2D-programmering och mätning i mekanisk verkstad.

Uppgiftsbank

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills Finlands uppgiftsbanken.

Styrgrupp

 • Jukka Marttinen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
 • Niko Mähönen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
 • Reima Sintonen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Said Bilal, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Ossi Nurmi, Turun ammatti-instituutti
 • Erno Laakso, Turun ammatti-instituutti
 • Mikko Vepsäläinen, Camcut Oy
 • Veli-Matti Hauta, Vamia
 • Jari Tuhkanen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
 • Petteri Guttorm, Mitutoyo Finland Oy
 • Tatu Suhonen, SK-tools
 • Jarno Pöntinen, Opetushallitus

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners