603

CNC-maskinbearbetning / Semifinal

Tid

Tisdag 30.1.2024

Tävlingsplats

Den tävlandes egen läroanstalt.

Semifinal-koordinator

Tidtabell

Tävlingen genomförs kl. 9-16.

Material och utrustning

I den egna läroanstalten eller på arbetsplatsen. Det är inte tillåtet att använda telefon.

Praktiska råd

Vad den tävlande ska ta med sig till tävlingsplatsen.

Mätutrustning, personlig skyddsutrustning, slaggborttagningsverktyg och spånskärande verktyg enligt verktygsförteckningen som behövs..  Man får också använda andra verktyg.

Den tävlande ska på förhand välja om han gör CNC-svarvning eller CNC-fräsning av ett arbetsstycke.  Programmeringen sker med CAM programmering eller manuell programmering. Arbetsstyckena (råmaterialen) maskinbearbetas på förhand.

Uppgiftens moduler och bedömningskriterier

Preliminär moduluppbyggnad i semifinaluppgiften (ändringar kan komma):

Modul 1/CNC-svarvning

Upgift

Tävlingstid för uppgiften är 6h.

I CNC-svarvningen ska den tävlande göra ett NC-program, nödvändiga maskininställningar och svarvning av stycket på det arbetsstycke som hen tillverkat och domaren stämplat. På stycket görs yttre formsvarvning, innersvarvning, stickning samt utvändig och invändig gängsvarvning. Den tävlande ska under tävlingens gång fylla i det mätningsprotokoll som finns på ritningen. Vid programmeringen får man använda CAS- och CAM-program som används i läroanstalten samt kommunicerande styrningar. Den tävlande får använda en A3-ritning samt en 3D-mall med grundmått som fil.

Modul 2/CNC-fräsning

Upgift

Tävlingstid för uppgiften är 6h.

I CNC-fräsningen ska den tävlande göra ett NC-program, nödvändiga maskininställningar och fräsningar av stycket på det arbetsstycke som hen tillverkat och domaren stämplat. På stycket görs fräsning av formen, borrning, gängning med tapp, fasettfräsning och fräsning av ficka. Den tävlande ska under tävlingens gång fylla i det mätningsprotokoll som finns på ritningen. Vid programmeringen får man använda CAS- och CAM-program som används i läroanstalten samt kommunicerande styrningar. Den tävlande får använda en A3-ritning samt en 3D-mall med grundmått som fil.

Uppgiftsbanken Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners