603

CNC-koneistus / Semifinaali

Aika

Tiistai 30.1.2024

Kilpailupaikka

Semifinaali järjestetään etänä.

Semifinaali-koordinaattori

Aikataulu

Kilpailu suoritetaan klo 9–16 välisenä aikana.

Materiaalit ja laitteet

Omassa oppilaitoksessa tai työpaikassa.

Puhelimien käyttö kielletty.

Käytännön ohjeita

Mitä kilpailijan on itse tuotava kilpailupaikalle:

  • Tarvittavat mittavälineet
  • henkilökohtaiset suojavälineet
  • purseenpoistotyökalut
  • työkaluluettelon mukaiset lastuavat työkalut

Saa käyttää myös muita työkaluja.

Kilpailija valitsee etukäteen tekeekö CNC-sorvaus vai CNC-jyrsintäkappaleen.

Ohjelmointi tapahtuu CAM ohjelmoinnilla tai käsiohjelmoinnilla. Aihiot koneistetaan etukäteen.

Kilpailutehtävän yleiskuvaus ja arvioinnin kokonaisuus

Semifinaalissa on 2 moduulia. Kilpailija valitsee ja suorittaa vain toisen moduulin.

Tehtävän moduulit ja arviointikriteerit

Semifinaalitehtävän alustava moduulirakenne (muutokset mahdollisia):

Moduuli 1/ CNC-sorvaus 

Tehtävä

Tehtävään käytettävä aika: 6h

CNC-sorvauksessa kilpailija tekee NC-ohjelman, tarvittavat koneasetukset ja kappaleen sorvauksen valmistamaansa ja tuomarin leimaamaan aihioon. Kappaleessa on ulkomuodon sorvausta, sisäsorvausta, pistämistä, sekä ulko- ja sisäkierteen sorvausta. Kilpailija täyttää piirustuksessa olevaa mittauspöytäkirjaa kilpailun aikana.  Ohjelmoinnissa saa käyttää oppilaitoksen käytössä olevia CAD- ja CAM-ohjelmistoja sekä keskustelevia ohjauksia.  Kilpailija saa A3-piirustuksen sekä perusmitoilla olevan 3D-mallin tiedostomuotona käyttöönsä.

Moduuli 2/ CNC-jyrsintä

Tehtävä

Tehtävään käytettävä aika: 6h

CNC-jyrsinnässä kilpailija tekee NC-ohjelman, tarvittavat koneasetukset ja kappaleen jyrsinnät valmistamaansa ja tuomarin leimaamaan aihioon. Kappaleessa on muodon jyrsintää, porausta, tapilla kierteitystä, viistejyrsintää ja taskunjyrsintää. Kilpailija täyttää piirustuksessa olevaa mittauspöytäkirjaa kilpailun aikana. Ohjelmoinnissa saa käyttää oppilaitoksen käytössä olevia CAD- ja CAM-ohjelmistoja sekä keskustelevia ohjauksia.  Kilpailija saa A3-piirustuksen sekä perusmitoilla olevan 3D-mallin tiedostomuotona käyttöönsä.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit