104

Transportlogistik

Uppgifterna i den här grenen grundar sig på grundexamen i logistik. Examensbenämningarna i grundexamen är lastbilsförare, bussförare, kombinationsfordonsförare, servicelogistikarbetare, underhållsarbetare och marktjänstarbetare.

Beroende på kompetensområde kan arbetet utföras till exempel i ett transportföretag inom person- eller godstrafiken, inom industrin, på en flygplats, i olika företags lager, hos staten eller i en kommun.

Mästare 2024
Final

Denna gren tävlas i Kuopio-halli och Savon ammattiopisto.

Kuopio-halli: Opistotie 4, 70200 Kuopio
Savon ammattiopisto: Hehkukatu 1, 70211 Kuopio

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen

Chaufförer och kombinationsfordonsförare transporterar gods av olika slag i trafiken med en paketbil, lastbil och med en fordonskombination. I arbetet används olika slags lastningsredskap, såsom en truck, kran, styckegodslyft och hjullastare. Till arbetet hör lasthantering, kundbetjäning och terminalfunktioner. Man ska också behärska att använda logistikens telematiska system (GPS-utrustning, olika slags navigeringssystem, smartkort, apparater för trådlös kommunikation).

En busschaufför transporterar passagerare i lokal-, snabbturs-, linje- och beställningstrafik. Busschaufförens arbete är ett serviceyrke.

I sitt arbete följer chauffören bland annat arbetstidslagstiftningen, kör- och vilotidsförordningen, branschens kollektivavtal samt lagstiftning gällande trafiken och säkring av last. Dessutom kan en chaufför söka arbete och lediga tjänster samt göra ett arbetsavtal.

Tävlingen är en individuell tävling.

Krav på kunnande

Den tävlande kontrollerar arbetsvillkoren som finns i anställningsförhållandet

Den tävlande påbörjar arbete

Den tävlande arbetar på ett säkert sätt i en arbetsmiljö inom logistikbranschen samt identifierar risker i fråga om informations- och arbetssäkerheten

Den tävlande arbetar i de digitala verksamhetsmiljöer som arbetsuppgiften kräver

Den tävlande fungerar i sitt arbete enligt principerna för hållbar utveckling

Den tävlande arbetar energieffektivt i sina arbetsuppgifter

Den tävlande förbereder lastbilen för arbetsuppgifter

Den tävlande lastar fordonet på korrekt sätt

Den tävlande kör fordonet på gårdsområden och i terminaler

Den tävlande kör fordonet i trafiken

Den tävlande fungerat i kundbetjäningssituationer på svenska, finska eller samiska

Den tävlande arbetar i enlighet med yrkets och arbetsplatsens intressen

Den tävlande beaktar hur mänskliga faktorer påverkar trafik- och arbetssäkerheten

Den tävlande förhindrar genom sitt arbete transportbrottslighet

Den tävlande fungerar i problemsituationer

Den tävlande överlämnar fordonet när arbetsuppgiften slutförts

Uppgiftsbank

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills Finlands uppgiftsbanken.

Grenansvariga

Styrgrupp

 • Mika Korhonen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
 • Jussi-Pekka Räsänen, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky
 • Johanna Plyhm, Stadin ammattiopisto
 • Veijo Reimi, Stadin ammattiopisto
 • Akseli Väisänen, Turun ammatti-instituutti
 • Jani Tontti, Salon seudun ammattiopisto
 • Jarmo Iivari, Koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Mari Vasarainen, Autoliikenteen työnantajaliitto ry
 • Antti Sainola, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto
 • Mikael Elo, Toyota 
 • Timo Repo, Opetushallitus
 • Tuomas Syvänen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Marko Hallisto, Turun ammatti-instituutti

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners